Misschien heeft u het al gezien: er komt steeds meer groen in de tuin. Woensdag 19 april zijn er 488 vaste planten in de tuin gezet. Een groot deel van de planten konden we aanschaffen uit de opbrengst van donaties, maar.... nog niet alles kan daaruit betaald worden. Mocht u willen bijdragen, dan kunt u één of meerdere vierkante meters te adopteren à € 25 per vierkante meter. 

Klik hier om te zien hoe u kunt doneren. 

Voortgang GROEIPROJECT

Er wordt hard aan de tuin gewerkt. Het terras is gelegd, het gras is ingezaaid en er zijn inmiddels  - dankzij de tot nu toe ontvangen donaties -  al een aantal planten in de tuin gezet, zoals enkele rhodondendrons, een camelia, drie acers, hortensia's, fatsia's. Donaties blijven welkom om de resterende open plekken te kunnen vullen. Loop gerust een keer door de tuin om te zien hoe het werk vordert.

 

Doet u mee met het GROEIPROJECT PASTORIETUIN?

U kunt op verschillende manieren meehelpen om de tuin KLEUR te geven:

Het is mogelijk om één of meerdere vierkante meters te adopteren à € 25 per vierkante meter. 

Klik hier om te zien hoe u kunt doneren. 

Opknapbeurt pastorietuin

Zoals u vast wel gezien hebt, is er ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de kerk besloten om de pastorietuin een flinke opknapbeurt te geven. Hiervoor is een ontwerpschets gemaakt, waarbij het waardevolle bewaard kan blijven en tegelijk nieuwe elementen kunnen worden toegevoegd. Voor een betere toegankelijkheid worden verharde paden aangelegd die ook geschikt zijn voor een rolstoel of rollator.

Het wordt straks mogelijk de tuin actiever te gaan gebruiken dan nu het geval is. De bestaande twee terrassen worden iets vergroot en er komt een speciaal gedeelte dat geschikt gemaakt wordt voor het planten van snijbloemen, kruiden en groente. Misschien dat jonge kinderen t.z.t. van deze mini-tuintjes gebruik zullen maken om te leren en praktische ervaring op te doen.

De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels al een eind op streek. Binnenkort kan begonnen worden met beplanting, terrasbouw en verdere verfijning e.e.a. afhankelijk van financiering. Er komt de mogelijkheid voor het financieel adopteren van een boom, een mooie plant of één of meerdere vierkante meters beplanting. 

Het streven van de “tuincommissie” is deze zomer de nieuwe tuin in gebruik te kunnen nemen.

 

Heeft u vragen of lijkt het u leuk om mee te helpen bij de aanleg en/of het onderhoud van de tuin, dan kunt u met ons contact opnemen.

Arja Santer (arjasanter@gmail.com) en Hyleco Nauta (rustwat@gmail.com).