Werkgroep liturgie
In de werkgroep Liturgie wordt gesproken over de vraag, hoe, wat, waarom en wanneer vieren wij. De werkgroep Liturgie heeft vertegenwoordigers uit andere werkgroepen die frequent te maken hebben met de liturgieviering. Wij bereiden voor en evalueren achteraf de vieringen.

De werkgroep Liturgie vergadert één keer per maand, waarbij we ons zowel organisatorisch als inhoudelijk met liturgische onderwerpen bezig houden.

Organisatorische zaken zijn o.a.: het voorgangersrooster, de communicatie met de (gast-)voorgangers, het organiseren van alle activiteiten in de Goede Week, het uitnodigen van een gastkoor.

Voorbeelden van inhoudelijke onderwerpen zijn: het inventariseren en actualiseren van communiegebeden en geloofsbelijdenissen, het kiezen van een jaarthema en daaraan gekoppeld de thema’s voor de Advent en de Veertigdagentijd. Daarnaast is het voorbereiden van speciale vieringen (zoals de Startzondag en de vieringen op hoogtijdagen), waarbij ons doel is om, vaak in samenwerking met het Parochiekoor, inspirerende vieringen te maken, waarbij lezingen, liederen en gebeden goed op elkaar afgestemd zijn.

We houden zoveel mogelijk contact en werken samen met andere werkgroepen op het gebied van liturgie: koren, (parochiële) voorgangers, lectoren, collectanten en de werkgroepen Oecumene en Gezinsviering/Kinderwoorddienst.

Bij dit alles streven we naar een goede balans tussen onze eigen waardevolle lokale tradities en de veranderingen en nieuwe regels vanuit de regionale en landelijke kerkorganisatie.

Onze maandelijkse bijeenkomsten zijn uitdagend door de diversiteit aan onderwerpen, intensief en inspirerend.