Regelmatig vindt er een doopviering in de kerk plaats, waarbij doorgaans meerdere kinderen worden gedoopt.

Er kan in onze kerk gedoopt worden op de zondagen waarop een priester van het Pastoraal Team bij ons is ingedeeld, na de zondagsviering, om 12.30 uur.

Voorafgaand aan de doop is er een bijeenkomst waarin de ouders worden uitgenodigd om te spreken over de individuele doopmotivatie en geloofsbeleving en waarin zij onder begeleiding een doopliturgie samenstellen.

Contactpersoon: Nicole Buijtendijk
telefoon: 06-45032862
email: secretariaatolvbilthoven@gmail.com