Pastor Maurico Meneses gaat naar Wageningen

Na ruim vijf jaar als parochievicaris zegenrijk werk bij ons verricht te hebben, zal pastor Mauricio Meneses ons helaas moeten gaan verlaten. Per 1 februari a.s. is hij benoemd als pastoor in de H. Titus Brandsmaparochie in Wageningen en omstreken. De beide parochiebesturen hopen van harte dat hij met vreugde aan zijn nieuwe benoeming kan beginnen, hoezeer het ons ook spijt dat hij ons zal gaan verlaten. De datum van zijn afscheid zullen we later aan u bekend maken. Wij bidden om Gods zegen voor pastor Meneses en wij bidden voor ons die hem node moeten laten gaan.

Met een warme groet van beide parochiebesturen.

 

Lourdesbedevaart 2023

We gaan met Olva en Martha en Maria parochie samen op busreis met de bisdombedevaart van ons aartsbisdom Utrecht naar Lourdes van 27 april tot en met 5 mei 2023. We willen de voorbereiding graag starten vanaf 1 oktober 2022 - dan begint tenslotte een Mariamaand - door een kaars te laten branden tijdens de weekendvieringen. Deze kaars blijft 2 weken in de kerk en gaat dan naar een andere locatie. Daarbij komt er een brievenbus te staan met briefjes en enveloppen, zodat u een boodschap kunt meegeven voor Maria, die we mee zullen nemen naar Lourdes. U kunt ook een gift  in deze brievenbus doen voor mensen die graag naar Lourdes willen maar het zelf niet goed kunnen betalen.


De eerste informatiebijeenkomst is op 11 oktober van 14:30 uur tot 16:30 uur in de Pastorie bij de Martinuskerk te Hoogland.
Ook zijn er bijeenkomsten op 12 oktober om 14:30 uur in het Trefpunt in Baarn, op 20 oktober om 20:00 uur in de Sleutel in Soest en op 26 oktober om 19:30 uur in de Parochiezaal van St. Joseph in Hooglanderveen.
Heeft u interesse, dan zien we u graag.