Pastoraal bezoek
Aanvragen via de kerktelefoon: 06-45032862 of secretariaatolvbilthoven@gmail.com.

Communie voor zieken

Eén keer per maand worden parochianen vanuit de zondagsviering uitgezonden om de communie thuis te brengen bij zieken en ouderen.
Ook bestaat de mogelijkheid om op de eerste woensdag of eerste donderdag van de maand de communie thuis te ontvangen. Lees meer


Ziekte- en stervensbegeleiding


Binnen de parochie bestaat er de mogelijkheid om in geval van ziekte of bij sterven persoonlijke begeleiding te ontvangen van pastores en medewerkers. Zij kunnen u steun bieden op het levensbeschouwelijke vlak of hulp bieden bij (het regelen van) praktische en inhoudelijke zaken. Lees meer


Vroegtijdig denken over de uitvaart

Bij wie kunt u terecht als u wilt praten over de mogelijkheden bij een uitvaart?
De pastores en medewerkers van de parochie kunnen met u meedenken als het gaat over de vormgeving van een afscheidsviering, de inhoud van de liturgie en de muzikale invulling.
Tevens kunnen zij u informeren over de mogelijkheden van een begrafenis op ons kerkhof of een bijzetting van een urn op de urnenhof. Lees meer


Rouwbegeleiding


Het ondergaan en het verwerken van het verlies van een dierbare is een ingrijpende ervaring. De werkgroep rouwbegeleiding zet zich in om mensen te begeleiden in het rouwproces. Het zijn toegeruste mensen aan wie u uw verhaal en verdriet vertellen kunt. Zij kunnen u helpen bij het uiten en verwerken van gevoelens en gedachten. Lees meer


Voor alle vragen kunt u contact opnemen met Nicole Buijtendijk,
tel. 06-4503862,
email: secretariaatolvbilthoven@gmail.com