Het leggen van contacten binnen de wijken, het zorg en aandacht schenken aan parochianen die in bijzondere situaties verkeren en het organiseren van dienstverlening. De taken van gemeenschapsopbouw binnen de wijken richten zich met name op individuele contacten.

Informatie via de pastoraatsgroep, tel. 06-45032862.