Vrijdag 25 november is de heer Piet Linnenbrink overleden. De afscheidsdienst is zaterdag 3 december om 13.00 uur in onze kerk.

 

Op 14 november is in Driebergen de Hr. Cees de Bree overleden in de leeftijd van 79 jaar.  De familie de Bree had vanouds  een sterke betrokkenheid met onze OLV-gemeenschap. Na zijn middelbare opleiding  is Cees rechten gaan studeren in Utrecht en vervolgens is hij een juridisch adviesbureau gaan opzetten.  Cees was bescheiden van aard, maar had wel een creatieve geest met veel ondernemingslust. Vanuit zijn beroep is hij in contact gekomen met mensen uit het bedrijfsleven en heeft hij vervolgens een eigen bedrijf “Redexim” opgezet in Driebergen, gespecialiseerd in vele soorten machines voor grasbewerking. Het bedrijf werd een hechte eenheid  met een “familiaire  teamgeest”. Twee van zijn kinderen hebben dit bedrijf nu voortgezet.

Op maandag 21 november was de afscheidsdienst in onze kerk, met aansluitend de begrafenis op ons kerkhof.

 

Op 15 oktober is mevrouw Boukje Andringa-Brattinga overleden. Zij was een actieve parochiaan en zong tot voor kort in het Cantatekoor. De uitvaartdienst was vrijdag 21 oktober in de St. Maartenskerk in Maartensdijk.

 

Op 1 oktober is mevrouw Truus van Gameren-Nieuwenhuizen overleden. Zij is 92 jaar oud geworden. Truus was een zorgzame en onvermoeibare vrouw; centrum van haar gezin. Evenzeer was zij sociaal van karakter: als pensionada heeft zij verschillende jaren als chauffeur op een busje gereden in Zeist; ze had een goede, vertrouwensvolle  band met de passagiers die regelmatig met haar meegingen. Nu Truus en Leo beiden zijn overleden, valt er wel een stuk geschiedenis weg, ook binnen onze  OLV-gemeenschap: de namen van Gameren (kosters-gezin) en Nieuwenhuizen (collectanten) hebben in onze parochie veel betekend. Wij blijven hen gedenken.
Op 8 oktober was de afscheidsviering in onze kerk, met aansluitend de begrafenis (bij Leo) op ons kerkhof.

 

Zaterdag 6 augustus is mevrouw Rikje Brinkman overleden, na ernstige ziekte op 81-jarige leeftijd. Zij was in Bilthoven bekend als de hartelijke, belangstellende en meelevende vrouw die voor iedereen een bemoedigend woordje had: waar zij kwam, werd iedereen opgewekt en positief; een prachtige uitstraling!  Geboren in Lunteren, was zij van huis uit protestant. Daar leerde ze haar vriend Jan Brinkman kennen. Door haar zonnig karakter was zij met iedereen bevriend en kende eigenlijk geen kerkelijke grenzen; dus zeer oecumenisch gezind. Zodoende was zij ook graag bereid om regelmatig zaterdags bij de oecumenische vieringen in Schutsmantel te helpen. Dit heeft ze ongeveer twintig jaar met veel genoegen gedaan. Helaas moest zij vanwege die ziekte het laatste jaar afzeggen, maar de band bleef. Rikje heeft ook vele jaren als scriba gewerkt voor de Hervormde Laurillard-kerk, bij ds. Cassuto en René van de Beld. Om dicht bij huis te blijven, wilde zij een oecumenische afscheidsdienst hebben in de OLV-kerk. Met ds. Harold Oechies en veel oecumenisch-gezinde aanwezigen van de Centrumkerk, was deze viering op 12 augustus, waarna de begrafenis volgde op ons kerkhof. Moge zij nu in Gods licht wonen en daar de echte Hemelse Oecumene beleven .

 

Onverwachts is mevrouw Carla Jager overleden. Zaterdag 23 juli om 10.30 uur was de afscheidsviering in onze kerk.

 

Woensdag 13 juli is mevrouw Corry Voorendonk-Imholz overleden. De uitvaartdienst was woensdag 20 juli om 10.30 uur in onze kerk.

 

Dinsdag 12 juli is mevrouw Doky Vermeulen-Ponten overleden. Zij is 89 jaar oud geworden. Doky is vele jaren lang hoofdkoster geweest in onze kerk. Zij was ook een enthousiast fotograaf en heeft fotoboeken gemaakt van bijna alle speciale gelegenheden in de OLV. 
Heel veel jaren was zij op zondagen achter de coulissen als koster onmisbaar. Nooit was haar iets teveel, altijd beschikbaar. En als wij, parochianen, al naar huis waren, dan was zij nog bezig om alles voor elkaar te maken: boekjes opruimen, kaarsen doven en aanvullen, kopjes afwassen. Háár huis liet ze netjes achter. Ze genoot dan nog van de stille kerk. Wat bindt een rasechte Utrechtse aan de Onze Lieve Vrouwekerk? Haar oma kwam met haar kinderen in Bilthoven terecht. Haar oma had het initiatief genomen een brief aan de aartsbisschop te schrijven om te vragen of er in Bilthoven een kerk kon komen. Daar ligt de basis van onze gemeenschap. Doky’s vader, Hans Ponten, was kerkmusicus en zangpedagoog en leerde zijn vrouw in Bilthoven kennen via de kerk. En Doky leerde Gerard Oostvogel in de Cunera kennen en kwam zo met hem mee naar Bilthoven. Het is geen wonder dat onze kerk Doky’s tweede huis was. Doky was een gelovige vrouw. Ze kwam uit een echt katholiek gezin. Het ritme van de kerk heeft haar jeugd bepaald. Zij geloofde dat alles met alles verbonden was en dat we allemaal onderdeel zijn van het grote geheel. Op dinsdag 19 juli was haar afscheidsviering waarna we haar begraven hebben op het kerkhof in Utrecht. Dat zij zich geborgen mag weten in Gods hand.

 

Maandag 4 juli is mevrouw Ria van den Assum-Kreijmborg overleden. De afscheidsviering was woensdag 13 juli om 10.30 uur in onze kerk.

 

Op 25 juni is de heer Ronald Meijer overleden. Hij is 84 jaar oud geworden. Ronald is een heel actieve, betrokken parochiaan geweest en een voorvechter van de oecumene.
De oecumenische dankviering was zaterdag 2 juli in onze kerk.