Home » Actualiteiten » Lief en Leed

Zaterdag 6 augustus is mevrouw Rikje Brinkman overleden. De oecumenische afscheidsdienst is vrijdag 12 augustus om 10.30 uur in onze kerk.

 

Onverwachts is mevrouw Carla Jager overleden. zaterdag 23 juli om 10.30 uur was de afscheidsviering in onze kerk.

 

Woensdag 13 juli is mevrouw Corry Voorendonk-Imholz overleden. De uitvaartdienst was woensdag 20 juli om 10.30 uur in onze kerk.

 

Dinsdag 12 juli is mevrouw Doky Vermeulen-Ponten overleden. Zij is 89 jaar oud geworden. Doky is vele jaren lang hoofdkoster geweest in onze kerk. Zij was ook een enthousiast fotograaf en heeft fotoboeken gemaakt van bijna alle speciale gelegenheden in de OLV. 
Heel veel jaren was zij op zondagen achter de coulissen als koster onmisbaar. Nooit was haar iets teveel, altijd beschikbaar. En als wij, parochianen, al naar huis waren, dan was zij nog bezig om alles voor elkaar te maken: boekjes opruimen, kaarsen doven en aanvullen, kopjes afwassen. Háár huis liet ze netjes achter. Ze genoot dan nog van de stille kerk. Wat bindt een rasechte Utrechtse aan de Onze Lieve Vrouwekerk? Haar oma kwam met haar kinderen in Bilthoven terecht. Haar oma had het initiatief genomen een brief aan de aartsbisschop te schrijven om te vragen of er in Bilthoven een kerk kon komen. Daar ligt de basis van onze gemeenschap. Doky’s vader, Hans Ponten, was kerkmusicus en zangpedagoog en leerde zijn vrouw in Bilthoven kennen via de kerk. En Doky leerde Gerard Oostvogel in de Cunera kennen en kwam zo met hem mee naar Bilthoven. Het is geen wonder dat onze kerk Doky’s tweede huis was. Doky was een gelovige vrouw. Ze kwam uit een echt katholiek gezin. Het ritme van de kerk heeft haar jeugd bepaald. Zij geloofde dat alles met alles verbonden was en dat we allemaal onderdeel zijn van het grote geheel. Op dinsdag 19 juli was haar afscheidsviering waarna we haar begraven hebben op het kerkhof in Utrecht. Dat zij zich geborgen mag weten in Gods hand.

 

Maandag 4 juli is mevrouw Ria van den Assum-Kreijmborg overleden. De afscheidsviering was woensdag 13 juli om 10.30 uur in onze kerk.

 

Op 25 juni is de heer Ronald Meijer overleden. Hij is 84 jaar oud geworden. Ronald is een heel actieve, betrokken parochiaan geweest en een voorvechter van de oecumene.
De oecumenische dankviering was zaterdag 2 juli in onze kerk.