Het seniorenpastoraat is ontstaan vanuit de Stichting RK Bejaardenzorg De Bilt. De Stichting RK Bejaardenzorg financiert eenmalige projecten, liefst innovatief en alleen binnen de regio De Bilt. 

In de regio de Bilt, Bilthoven en Maartensdijk worden verdiepende bijeenkomsten georganiseerd over "Levensvragen".
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor senioren en belangstellenden die met senioren verbonden zijn.
Annelies van den Boogaard is contactpersoon.

Ieder jaar wordt er ook een ontspanningsmiddag georganiseerd vanuit het regionale Seniorenpastoraat voor senioren uit de drie bovengenoemde plaatsen.

Op de eerste woensdag na Pasen vindt de oecumenische Paasviering voor ouderen en belangstellenden plaats in de OLV-kerk. 

Voor meer informatie over gespreksgroepen en vieringen klik hier