Binnen de parochie bestaat er de mogelijkheid om in geval van ziekte of bij sterven persoonlijke begeleiding te ontvangen van pastores en medewerkers. Zij kunnen u steun bieden op het levensbeschouwelijke vlak of hulp bieden bij (het regelen van) praktische en inhoudelijke zaken.

Voor alle vragen kunt u contact opnemen met Nicole Buijtendijk,
tel. 06-45032862
e-mail: secretariaatolvbilthoven@gmail.com