Wat is de OLV ú waard?

Alleen met steun van onze parochianen kunnen we zijn wat we willen: een vitale kerk dichtbij! Dat kost veel geld. In het kader van de Actie Kerkbalans ontvangen alle ingeschreven parochianen elk jaar in januari een brief met een (vrijwillig) betalingsverzoek.

Kerkbijdrage
Wij hopen dat uw band met ons zo sterk is, dat u die wilt vertalen in een eenmalige bijdrage of, liever nog, in een vaste bijdrage. In de regel betalen betrokken kerkleden 1% van hun netto jaarinkomen. Het gemiddelde ligt rond 250 euro per gezin.
Betaling loopt bij voorkeur via automatische incasso.
Bijlagen onderaan: machtigingskaart, vragen en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Online doneren
Wilt u eenvoudig een eenmalige donatie doen? Dat kan via het online betaalformulier. Klik hier

Bijdrage voor onze bladen
Ons blad Samen OLV komt 11 maal per jaar uit. Daarnaast ontvangst u zesmaal per jaar het blad M&M van de Martha en Mariaparochie. Elk jaar in november ontvangen de lezers bij hun blad een brief, waarmee men het contributiegeld kan voldoen. In de regel is dit 2,50 per blad = 27,50 per jaar per gezin.
Uw contributie voor het blad staat los van uw kerkbijdrage. 

Periodieke gift
Om uw bijdrage extra te verhogen, terwijl u netto niet meer kwijt bent, is er de periodieke gift. Hiermee kunt u schenken met 100% belastingvoordeel zonder dat er nog een notaris aan te pas komt, en zonder drempel. Looptijd is minimaal 5 jaar. Aanmelden met een belastingformulier is wettelijk verplicht.
Bijlagen onderaan: Informatie en rekenvoorbeeld periodieke gift en Aanmeldformulier

Belastingaftrek
Met de periodieke gift heeft u de mogelijkheid om uw bijdrage volledig af te trekken. Indien u uw bijdrage met een normale bankafschrijving betaalt kunt u in aanmerking komen voor gedeeltelijke aftrek. Meer informatie bij uw belastingaangifte, onder box 3 - giften. Onze kerk heeft de noodzakelijke ANBI status. 

Waarom staat de bankrekening op naam van de Martha en Maria Parochie? 
De bank stelt alle rekeningen van een klant altijd op één juridische naam. Daar hebben wij geen invloed op.  Maar: alle locaties hebben een eigen banknummer. Dat van ons staat op naam van de  Martha en Maria Parochie. Zolang u deze combinatie van nummer en naam gebruikt komt het geld bij ons terecht en zetten we het in voor ons gebruik. Elke locatie betaalt wel een bijdrage aan het bisdom op basis van het aantal ingeschreven parochianen. Daaruit wordt onder meer het pastoresteam betaald. Met dat bedrag wordt vooraf rekening gehouden en heeft geen invloed op ons beleid.

Bankrekeningnummer OLV Bilthoven
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en Mariaparochie (dit rekeningnummer is verbonden aan de locatie OLV).

Heeft u nog vragen?
Kijk in de bijlagen.
Of stel ze aan Nicole Buijtendijk:
per e-mail: secretariaatolvbilthoven@gmail.com
of telefonisch tel. 030 2740144, bereikbaar op ma, wo en vr van 9.00-12.30 uur.

Vragen en antwoorden.docx

A4 periodieke gift.pdf
overeenkomst_ period_gift_in_geld_ib 0802z1fol.pdf
OLV machtigingskaart.pdf