Home » Catechese » Vormsel

Beste jongens en meisjes,

Zit je komend schooljaar (2021-2022) in groep 7/8, dan kun je mee doen aan het project, de “Reis van je leven”. Het is een project over jou en de (gelovige) wereld om je heen. Enkele onderwerpen zijn: Wie ben jij en wat vind jij belangrijk in het leven? Hoe ziet de bijbel eruit en wat heb je nog aan dat oude boek? Wat zijn de verschillen én overeenkomsten tussen jodendom, christendom en islam? Wat zijn sacramenten? En wat betekent het Vormsel? Aan de hand van uitdagende verhalen gaan we met deze vragen aan de gang. 

Eind september 2021 starten we met het project. Na de kennismakingsbijeenkomst komen we in principe één keer in de drie weken (totaal 10x) in groepjes bij elkaar en gaan dan met het project aan de slag.

Naast de bijeenkomsten gaan jullie ook op excursie naar het Joods Historisch museum, de synagoge, een moskee en naar een klooster.

 

Zelf kiezen
Wat is het Vormsel? Heel kort gezegd: het is de bevestiging van je doop. De Vormheer (degene die in de Vormselviering je het sacrament zal toedienen) maakt met bijzondere zalf een kruis op je voorhoofd en je ontvangt een zegen. Deze twee tekens maken je “sterk”, je ontvangt extra kracht van God. Op dit moment zullen je ouders ook naast je staan.

Op het einde van het project mag je zelf kiezen of je gevormd wil worden of niet. Als het mogelijk is gaan we ook op bezoek bij de Vormheer, zodat je ook aan hem dingen kunt vragen die je nog wil weten.

Je ouders
Je ouders ontvangen een uitnodiging voor de ouderavond in september. Op de ouderavond praten we over het sacrament van het Vormsel en vertellen we wat het project inhoudt. Deze avond is tevens de kennismakingsavond voor de Het project valt deels onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Dat betekent dat de hulp van de ouders heel belangrijk is. Sterker nog, zonder hun hulp kunnen we het project niet doen!

Nieuwsgierig?
Het is een heel boeiend project en eigenlijk ook best wel druk. Misschien moet je er af en toe iets anders voor afzeggen. Maar alle kinderen zijn het er na afloop over eens dat ze eigenlijk niets van het hele project hadden willen missen!

We zijn reuze benieuwd of je ook mee wilt doen!
Wil je nog meer weten?
Je kunt altijd bellen of mailen naar:

Nicole Buijtendijk                                                 
tel. 06-45032862                                                  
e-mail: secretariaatolvbilthoven@gmail.com             

 

 
Ervaringen van vormelingen.pdf