Vormsel

De viering van het Vormsel is voor onze Martha en Mariaparochie gepland op 12 februari 2023. Onze kerk zal daar niet aan meedoen. Het aantal vormelingen neemt af en we hebben besloten om voortaan een keer in de twee jaar een vormselvoorbereiding te organiseren. Zodra we meer weten over de volgende voorbereiding, laten we het u weten.


Nicole Buijtendijk                                                 
tel. 06-45032862                                                  
e-mail: secretariaatolvbilthoven@gmail.com             

 

 
Ervaringen van vormelingen.pdf