Inschrijving Eerste Communievoorbereiding

De voorbereiding van de Eerste Communie betreft een gemengd traject dat plaatsvindt in het najaar van 2022 en het voorjaar van 2023:

- voorbereiding thuis (ouder-kind) met behulp van een map,

- Godly Playverhalen op een aantal zondagen van 12.00 uur tot 13.00 uur in de pastorie,

- een speurtocht door de kerk,

- het Joodse Paasmaal,

- het bekijken van de Kruiswegstaties in de kerk.

 

De ouders worden betrokken bij het voorbereiden van de viering. De viering is zondag 25 juni 2023. 
Doet uw kind mee? Stuur dan s.v.p. een email naar secretariaatolvbilthoven@gmail.com t.a.v. Nicole Buijtendijk. U ontvangt dan een inschrijfformulier en de planning.