Eerste Communievoorbereiding

De ouders worden betrokken bij het voorbereiden van de viering. De viering is zondag 25 juni 2023.  Drie kinderen van de OLV doen in deze viering de Eerste Communie.
Komend jaar is de voorbereiding centraal georganiseerd in onze parochie.  Zie: actualiteiten - Martha en Mariaparochie.