Het koor 'Cantate' zingt bij uitvaarten en bij bijzondere parochievieringen zoals de oecumenische Paasviering voor ouderen en Allerzielen. De muziek is aangepast aan deze vieringen: veelal vierstemmige composities in diverse genres en talen.

Het koor bestaat uit 18 dames en 6 heren. Er wordt met veel inzet en voldoening op een behoorlijk niveau gezongen.

Repetities: Elke eerste maandag van de maand van 10.00 tot 11.45 uur.

Heeft u vragen of wilt u graag meezingen, wendt u dan tot de contactpersoon: Anneke Leushuis (030-8771147).