Home » Catechese » Godly play

Er is een uitgebreide collectie verhalen en vertelmaterialen. Godly Play-verhalen zijn opgenomen in het Eerste Communie- en het Vormselproject en worden op de Godly Playzolder verteld.
Godly Play-verhalen worden worden ook op de Theresiaschool en de Julianaschool verteld. In het schooljaar 2022-2023 zullen de verhalen verteld worden aan kinderen uit de groepen 4 t/m 7. 
De kinderen van de Theresiaschool komen op donderdagochtend naar de kerk; voor de kinderen van de Julianaschool worden de verhalen op vrijdagochtend op school verteld. In principe is elke groep 3x per jaar aan de beurt voor een verhaal.

De verhalen worden verteld door Piet-Hein van der Ven en Arja Santer.

 

 

 

Wat is Godly Play

Godly Play is een bijzondere vertelmethode waarbij o.a. verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament tot leven gebracht worden. Bij Godly Play ontdekken kinderen en/of volwassenen hoe de verhalen over Gods volk verbonden kunnen raken met hun eigen levensverhaal. Godly Play nodigt jong en oud uit om via verhalen, symbolen, verbeelding en verwondering God en de Bijbel te zoeken en te leren kennen in plaats van over God en over de Bijbel te leren. Kinderen leren hoe ze de heilige verhalen, gelijkenissen, stilte en liturgische verhalen kunnen binnengaan om meer te ontdekken over zichzelf, over anderen en over de verborgen aanwezigheid van God in de wereld. Godly Play geeft geen feiten en pasklare antwoorden, maar stimuleert de deelnemers om zich te verwonderen en om te ontdekken. Het is een creatieve, uitdagende methode, waarbij het proces voorop staat en niet een voorspelbaar resultaat

 

 

 

 

De kracht van Godly Play zit in het samenspel van een zorgvuldig en uit het hoofd verteld verhaal, de ondersteunende symbolische gebaren, de aandacht voor rust en stilte, de aandacht voor de inbreng van de deelnemers (kinderen of volwassenen) en het verder verkennen van het verhaal door middel van verwonderingsvragen die het verhaal op het eigen leven betrekken. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van specifiek spelmateriaal.

Godly Play is een methode, die tijd nodig heeft om te groeien: tijd om de verhalen te leren, om een goed ingerichte vertelruimte te creëren en om vertelmaterialen te verzamelen of zelf te maken. Maar ook tijd om anderen enthousiast te maken om mee te helpen bijvoorbeeld bij de begeleiding van bijeenkomsten of het maken van vertelmaterialen. Begin oktober 2016 is een start gemaakt met het gebruiken van de Godly Play vertelmethode, met name bij de Eerste Communievoorbereiding. Het streven is om deze vertelmethode in 2017 verder uit te bouwen.

Om te begrijpen wat Godly Play is en waarom het zo bijzonder is, is het het beste om het zelf te zien en te ervaren. Daarom ben ik graag bereid demonstraties te verzorgen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Arja Santer, e-mail: arjasanter@gmail.com  

Meer informatie over Godly Play is te vinden op de website van de Nederlandse Godly Play Vereniging