Begin oktober 2016 is er in onze kerk een start gemaakt met het gebruiken van de Godly Play vertelmethode. Inmiddels is er een mooi ingerichte Godly Play-vertelruimte op zolder met een uitgebreide collectie verhalen en vertelmaterialen. Godly Play-verhalen zijn de afgelopen jaren verteld bij Eerste Communie- en Vormselvoorbereiding (zowel aan kinderen als aan ouders) en op 2 basisscholen in onze gemeente...

Godly Play-verhalen worden in het schooljaar 2022-2023 aan de leerlingen van de groepen 4 t/m 7 van de Theresiaschool  verteld. De kinderen komen op donderdagochtend naar de kerk. In principe is elke groep 3x per jaar aan de beurt voor een verhaal.
De verhalen worden verteld door Piet-Hein van der Ven en Arja Santer.

 

Wat is Godly Play

Godly Play is een bijzondere vertelmethode waarbij o.a. verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament tot leven gebracht worden. Bij Godly Play ontdekken kinderen en/of volwassenen hoe de verhalen over Gods volk verbonden kunnen raken met hun eigen levensverhaal. Godly Play nodigt jong en oud uit om via verhalen, symbolen, verbeelding en verwondering God en de Bijbel te zoeken en te leren kennen in plaats van over God en over de Bijbel te leren. Kinderen leren hoe ze de heilige verhalen, gelijkenissen, stilte en liturgische verhalen kunnen binnengaan om meer te ontdekken over zichzelf, over anderen en over de verborgen aanwezigheid van God in de wereld. Godly Play geeft geen feiten en pasklare antwoorden, maar stimuleert de deelnemers om zich te verwonderen en om te ontdekken. Het is een creatieve, uitdagende methode, waarbij het proces voorop staat en niet een voorspelbaar resultaat

De kracht van Godly Play zit in het samenspel van een zorgvuldig en uit het hoofd verteld verhaal, de ondersteunende symbolische gebaren, de aandacht voor rust en stilte, de aandacht voor de inbreng van de deelnemers (kinderen of volwassenen) en het verder verkennen van het verhaal door middel van verwonderingsvragen die het verhaal op het eigen leven betrekken. De verhalen worden sober en authentiek verbeeld met behulp van specifiek spelmateriaal.

Om te begrijpen wat Godly Play is en waarom het zo bijzonder is, is het het beste om het zelf te zien en te ervaren. Daarom ben ik graag bereid demonstraties te verzorgen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Arja Santer, e-mail: arjasanter@gmail.com  

Meer informatie over Godly Play is te vinden op de website van de Nederlandse Godly Play Vereniging