Home » Verdieping » Gebeden

Veel interessante artikelen op progressief-katholiek gebied vindt u ook op de volgende sites
www.roerom.nl
https://www.marienburgvereniging.nl

Voor veel van deze artiekelen kunt u zich ook abonneren op de maandlejkse nieuwsbrioef OPZIEN
stuur een mail naar 
opzien@protonmail.com


boekje oostvogel 2005.pdf

Artikel over Transsubstantiatie.pdf
 ; 21 augustus 2019
Vier gelovigen over Pasen ; artikel in Trouw Pasen 2019
Stijn Fens Advent 2018.pdf ; artikel in Trouw 8 december 2018
Zeg het tegen God
 ; Artikel in Trouw 3 juli 2018
Stierf Jezus voor onze zonden ? Artikel in Trouw 29 maart 2018
En God sprak Ik besta niet.pdf ; artikel van Frits de Lange in Trouw, 11 juni 2016
Liefde Tertio 812.pdf
 ; "Liefde geldt als grondslag en doel van huwelijk" ; Tekst van Jan Stoop
Tekst Slottoespraak Paus Franciscus 2014.pdf

Tekst Caritas in de kunsten verbeeld.pdf

Tekst Chassidische vertelling.pdf
Tekst De wonderbare visvangst.pdf
Tekst Een pelgrimstocht naar Santiago.pdf
Tekst Ken de wegen van de Heer.pdf
Tekst Leefregels Benedictus.pdf
Tekst Noli me tangere.pdf
Tekst Psalm 67.pdf