De pastoraatgroep is het centrale aanspreekpunt in en voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij onderhoudt het contact met parochianen, de werkgroepen en het pastoresteam. Op deze wijze blijft de pastoraatgroep goed op de hoogte van wat er leeft binnen de gemeenschap en de parochie. De pastoraatgroep stemt in overleg met andere betrokkenen in de parochie de activiteiten in de plaatselijke geloofsgemeenschap op elkaar af. 

Wie zijn wij? 

Onze pastoraatgroep bestaat momenteel uit 6 leden en komt één keer in de twee weken bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Wij streven ernaar een goed overzicht te houden over alles wat er leeft en speelt in onze geloofsgemeenschap. We staan open voor nieuwe ontwikkelingen, maar verliezen de eigenheid van onze geloofsgemeenschap daarbij niet uit het oog. Wij ondersteunen lokale initiatieven, spelen de actuele vragen door aan de betreffende personen of werkgroepen en zetten activiteiten in gang. Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden via Samen Kerk, de Nieuwsbrief en de website. 

Voor vragen of informatie 

kunt u altijd bij ons terecht via telefonisch of e-mailcontact, of op zondagochtend na de viering. Elke zondag is een lid van de pastoraatgroep aanwezig.
Ook voor vragen omtrent pastoraal bezoek kunt u bij ons terecht.

Leden Pastoraatgroep

Nicole Buijtendijk
telefoon: 06-45032862
email:secretariaatolvbilthoven@gmail.com 

Magda Meuwissen
telefoon: 030-2286853
email: ojat.meuwissen@inter.nl.net

Koosje Vos
telefoon: 030-2285663
email: vosbutijn@hetnet.nl 

Janine Noten
telefoon: 030-2286388
email: janine.noten@gmail.com

Annemieke Novotny
telefoon: 030-2286809
email: annemiekenovotny@hotmail.com

Astrid Veldhuis
telefoon: 030-2280733
e-mail: astrid.veldhuis@icloud.com