Wat is de OLV ú waard?

Alleen met steun van onze parochianen kunnen we zijn wat we willen: een vitale kerk dichtbij! Dat kost veel geld. In januari 2015 is de OLV overgegaan van het VBS (Vrijwillige Bijdrage Systeem) naar de Actie Kerkbalans. Elk jaar in januari ontvangen alle ingeschreven parochianen een brief met een (vrijwillig) betalingsverzoek.

Kerkbijdrage
Wij hopen dat uw band met ons zo sterk is, dat u die wilt vertalen in een eenmalige bijdrage of, liever nog, in een vaste bijdrage. In de regel betalen betrokken kerkleden 1% van hun netto jaarinkomen. Het gemiddelde ligt rond 250 euro per gezin.
Betaling loopt bij voorkeur via automatische incasso.
Bijlagen onderaan: machtigingskaart, vragen en antwoorden op de meest gestelde vragen.

Bijdrage voor ons blad Samen kerk
Ons blad Samen kerk komt 10 maal per jaar uit. Elk jaar in november ontvangen de lezers bij hun blad een acceptgiro, waarmee men het contributiegeld kan voldoen. In de regel is dit 2,50 per blad = 25,- per jaar per gezin.
Uw contributie voor het blad staat los van uw kerkbijdrage. 

Periodieke gift
Om uw bijdrage extra te verhogen, terwijl u netto niet meer kwijt bent,
is er de periodieke gift. Hiermee kunt u schenken met 100% belastingvoordeel zonder dat er nog een notaris aan te pas komt, en zonder drempel. Looptijd is minimaal 5 jaar. Aanmelden met een belastingformulier is wettelijk verplicht.
Bijlagen onderaan: Informatie en rekenvoorbeeld periodieke gift en Aanmeldformulier


Heeft u nog vragen?
Stel ze per e-mail secretariaatolvbilthoven@gmail.com of telefonisch aan Nicole Buijtendijk ,
bereikbaar op ma, wo en vr van 9.00-12.30 uur, tel. 030 2740144.
Bankrekeningnummer OLV:
NL38ABNA0218747195 t.n.v. Martha en Mariaparochie, locatie OLV


Vragen en antwoorden (1).docx
A4 periodieke gift.pdf

overeenkomst_ period_gift_in_geld_ib 0802z1fol.pdf
OLV machtigingskaart.pdf