Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk. 

Op 21 oktober is de heer René van Zinnicq Bergmann overleden. Hij is 96 jaar oud geworden. De herdenking en begrafenis was maandag 25 oktober, in besloten kring.

Op 13 oktober is de heer Wim Haneveld overleden. De uitvaart was op 16 oktober in onze kerk, in besloten kring.

Maandag 14 september is mevrouw Mariette Molenaar-Wauters overleden. De afscheidsviering was zaterdag 19 september om 13 uur, in besloten kring.

Op 8 september is onze parochiaan Anton van Grootel thuis te midden van zijn gezin op 92-jarige leeftijd overleden. Voor de meesten onder ons was hij bekend als de chirurg van Berg en Bosch. Velen zijn door hem geholpen in de loop der jaren. Anton had een optimistisch karakter; op feestavondjes kon hij spontaan vlammend mooie en lange gedichten voordragen. Met zijn sprankelende ideeën, zoals wij hoorden in de herdenkingsdienst, durfde hij veel uitdagingen aan met zijn kinderen en kleinkinderen. Helaas overkwam hem op latere leeftijd de ziekte van Parkinson, waarbij hij wel steeds de nabije hulp had van zijn lieve vrouw Carla. Op 15 september was de afscheidsplechtigheid in onze kerk, waarna het gezin hem begeleidde naar crematorium Den en Rust.

Zaterdag 5 september is de heer Servé Notermans overleden, een trouwe parochiaan. De afscheidsdienst was zaterdag 12 september in onze kerk, in besloten kring.

Zaterdag 29 augustus is de heer Jos ten Bosch overleden. De uitvaartdienst was vrijdag 4 september om 11.00 uur in onze kerk, in besloten kring.

Woensdag 19 augustus is mevrouw Annette de Korne-Vunderink overleden. Dinsdag 25 augustus vond de bijzetting plaats op ons kerkhof, in besloten kring.

Op zaterdag 29 augustus is in Schutsmantel  Mw.Gerda Abbenhuis in de leeftijd van 84 jaar overleden. Gerda was altijd zorgzaam van aard; overal was zij behulpzaam, zeker ook na afloop van de  kapeldiensten bij de koffie-schenkerij op zaterdagochtend. Zij was in dit huis ook steeds zeer betrokken bij het wel en wee van ieder, en heette nieuwe bewoners vlot welkom in haar kring. Bij alles, wat haar ten deel viel, was zij blij en dankbaar.  Vanwege de corona-restricties, waarbij een overledene binnen 24 uur uit een verzorgingshuis moet zijn, was op deze zaterdagmiddag de afscheidsviering in de kapel. Op donder dag 29 september was een bijzondere afscheidsbijeenkomst  met familie e.a. in de tuin van haar zoon ton. Hierna volgde de crematie in Den en Rust.

Op 12 juli is na een moedig gedragen ziekteperiode onze parochiaan Wim Hooft overleden, in de leeftijd van 80 jaar temidden van zijn gezin. Met zijn sterke karakter heeft hij het lang vol kunnen houden, totdat het niet meer kon. Wim heeft, vanuit zijn familiebedrijf, altijd als directeur bij de Melkunie gewerkt en was steeds nauw betroken bij zijn werknemers en hun gezinnen. Zijn thuishonk, met zijn lieve vrouw Rosalien en de kinderen, was voor hem alles waard. De OLV had ook een belangrijke plaats in zijn leven. Bestuurlijke taken naam hij graag op zich vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel. Onder andere de beheerfunctie van de gebouwen en het kerkhof. Vele jaren bestierde hij het onderhoud van het kerkhof, met Philip Vos en Ton Peeters liet hij 2 jaar geleden nog goede asfaltpaden aanleggen. Nu is de sterke boom gevallen. Hij, die zoveel schaduw heeft gegeven aan wie maar bij hem aanklopte. Na de drukke afscheidsgelegenheid op donderdag, was de uitvaartviering met familie en naaste vrienden op vrijdag 17 juli, waarna begrafenis volgde op ons kerkhof.

Na een ernstige hersenbloeding is Netty Vieyra (Kruisbeklaan) op 5 juli overleden. Ze overleed vrij plotseling in het Diakonessenhuis in Utrecht. Zij werd geboren op Aruba, Met haar ondernemende aard heeft ze veel gereisd en meegemaakt. Ook in moeilijke omstandigheden wist ze met haar doorzettingsvermogen alles te overwinnen. Trots was ze steeds op het gezin van haar zoon Charles, die weliswaar ver weg werk heeft in Brunei (Borneo). In intieme kring was de herdenkingsdienst op 18 juli in onze kerk, waarna begrafenis op ons kerkhof.

Op 28 juni is de heer Henk van Luijn overleden in het hospice van de Wijngaard in Bosch en Duin. Hij werd 94 jaar. Donderdag 2 juli was de crematie in Zeist, in besloten kring.

Op 6 juni is in Schutsmantel onze parochiaan Margreet Goossen-Erlings op 95-jarige leeftijd  overleden. Zij was een sprankelende vrouw: altijd optimistisch, en hield van humor; het leven mocht best leuk beleefd worden.  Tegelijk was zij heel nuchter van aard; met een sterk plichtsgevoel.  Op zaterdagmorgen was zij  een vaste kapel-bezoekster in onze wekelijkse vieringen, en nam steeds  aktief deel aan de vele wisselende aktiviteiten  in huis.  In de laatste weken mocht  zij vanwege haar terminale fase regelmatig haar kinderen om beurten ontvangen, hetgeen haar veel steun en bemoediging gaf .  Op 13 januari was  (vanwege de corona-virus) in besloten familiekring haar afscheidsviering in onze kerk,waarna de begrafenis volgde op ons kerkhof bij haar man.  Dat zij nu mag leven in Gods licht en vrede.

Op vrijdag 5 juni overleed in alle stilte in de Schutsmantel onze zeer betrokken parochiaan Lia van Baalen op 94 jarige leeftijd. Er valt een open plek in onze gemeenschap. We hebben afscheid genomen van een kostbaar mens op donderdag 11 juni, waarna we haar lichaam te ruste hebben gelegd bij haar ouders en zus op ons kerkhof.

Op vrijdag 15 mei overleed onze trouwe parochiaan Paul de Haan, op 74 jarige leeftijd. Paul was een spil in zijn gezin en niets was hem te veel. Hij hield van zijn vrouw, (schoon)kinderen en kleinkinderen en zij van hem. Op zijn rouwkaart konden we lezen: ‘Zo dankbaar voor de mooie jaren die hij in ons midden is geweest, hebben we afscheid moeten nemen van mijn allerliefste man, vader, schoonvader en opa. In onze geloofsgemeenschap was Paul ook zeer actief en met name in de vrijwilligerscommissie. Hij motiveerde zijn mensen om zich in te zetten voor onze parochie. Vrijdag 22 mei hebben we Paul , in besloten kring, herdacht tijdens de afscheidsviering. Aansluitend hebben we onze herinneringen in het crematorium Den en Rust met elkaar gedeeld.


Vrijdag 8 mei is de heer C. Weusten overleden. De uitvaart was donderdag 14 mei om 13.00 uur in onze kerk, in besloten kring.

Op 25 april is mevrouw M.E.M.G Peerdeman-Scholze overleden. Zij is 81 jaar oud geworden. De uitvaartdienst was maandag 4 mei, in besloten kring.

Woensdag 8 april heeft de heer F.J. Geurten in de Wijgaard de ziekenzalving ontvangen. Hij is op 9 april overleden.

Op 2 april is mevrouw Dolly Meijers-Cooymans overleden. Zij is 81 jaar oud geworden. De crematie heeft plaatsgevonden in besloten kring.

In Schutsmantel is op 8 maart de oudste inwoner van onze Gemeente De Bilt overleden: mw.Toos Lycklama: 106 jaar oud!!  Met veel belangstelling  en vriendschap voor ieder leefde zij met haar opgewekte en positieve karakter temidden van onze gemeenschap in Schutsmantel. Bij alle aktiviteiten en bijeenkomsten was zij graag aanwezig. Toos was een vrouw, die veel nadacht over alle dingen; zij was spiritueel van aard, en had derhalve een beschouwende en oecumenische  levensvisie, en hoopvolle geloofsverwachting . Het mysterie van het leven vond ze altijd boeiend, zoals ze het zelf uitdrukte. Op vrijdag 13 maart was de afscheidsviering in een volle kapel van Schutsmantel, waarna de crematie volgde in Den en Rust.

Op 26 februari is mw. Corrie Vissers in Schutsmantel in alle rust overleden in de leeftijd van 97 jaar. Zij woonde tot enkele jaren geleden aan de Julianalaan (boven Morpheus). Daarvoor was ze o.a. werkzaam in Bussum, waar ze een wasserette leidde. Op zondagmorgen kwam zij altijd ingetogen naar onze kerk wandelen; de kerkdienst betekende veel voor haar. Op 2 maart was in de kapel van Schutsmantel de afscheidsviering, waarna de crematie volgde in Den en Rust.

Op 26 februari is in Verzorgingshuis Runnebeek (De Bilt) onze parochiaan Toon ten Bensel overleden, eveneens in de hoge leeftijd van 97 jaar. Geboren in Batavia, heeft hij, na aankomst in Nederland,steeds bij Defensie gewerkt, o.a. in Soesterberg. Zijn taak lag bij de Meteorologische Dienst, waar zijn belangstelling ook altijd naar uit ging. Toon was mondiaal gericht: hij sprak vele talen, en hield dagelijks alle berichten bij van kerk en wereld. Etymologie had eveneens zijn interesse.  In onze parochie heeft hij vele jaren aktief meegewerkt, o.a. met de opzet van en uitvoering van ons Kerkelijk Bureau; ook was Toon lid van ons parochieel zangkoor.Woensdag 4 maart was in familiekring de crematie-plechtigheid in de aula van Den en Rust.


Op 10 februari is in het Diak.Ziekenhuis in Utrecht mevr. Iet Wennekes-Werner overleden in de leeftijd van 80 jaar. Vele ouderen uit Bilthoven zullen Ted en Iet Wennekes nog goed herinneren van de groente- en fruitwinkel aan de Bilderdijklaan, in Het kleine Dorp. Later heeft fa. Dees dit overgenomen.  Naast haar werkzaamheden in het gezin en in de winkel, was Iet in onze gemeente goed bekend vanwege haar bestuursfunkties in verschillende sportorganisaties. Zijzelf heeft eveneens van jongs-af-aan veel sport beoefend.  Helaas heeft ziekte in haar laatste  jaren het leven te vroeg beëindigd.  Maandag 17 februari was met vele aanwezigen de afscheidsdienst in onze kerk, waarna de bijzetting volgde bij haar man op ons kerkhof.

Wij gedenken mw. Ger van Kalmthout – Daniëls die op 9 januari 2020 is overleden in De Bilt. Ze is 84 jaar geworden. Ger van Kalmthout was zeer verbonden met de geloofsgemeenschap van de OLV waar zij verschillende functies heeft vervuld en intens heeft gezocht naar mogelijkheden om als parochie zelfstandig te blijven. In een overvolle kerk hebben we haar op 16 januari herdacht met woorden uit Psalm 1 en  de gelijkenis van de talenten uit Mattheus. Ger heeft haar talenten , waar zij zeer dankbaar voor is geweest, goed gebruikt voor haar werk als advocaat en voor haar kinderen en kleinkinderen. En zeker voor de OLV waar zij meedacht over veranderingen. Ook in het leerhuis was ze actief. Meedenken , kritische opmerkingen maken, teksten zoeken, gebeden maken; Ger vond het fijn zo actief te blijven. Het was haar gegund totdat ze een half jaar geleden moest zeggen dat ze erg ziek was.  Langzamerhand werden haar krachten minder maar haar geest bleef helder en ze is toe gaan groeien naar haar afscheid. Haar uitvaart heeft ze geheel voorbereid met haar dochters en voorgangers.  Het was moeilijk om al haar dierbaren los te laten. Het is het moeilijkste stukje van je leven. Ook dat heeft ze volbracht op een waardige wijze. Haar diepe geloof is haar tot steun geweest. 
Moge haar gedachtenis velen tot zegen zijn.