Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk.


Vrijdag 5 juli om 14.00 uur  was in onze kerk de utvaartdienst van mevrouw M.A.T. Versnel-van den Aardweg.

Op 24 juni is in verzorgingshuis De Wijngaard op 89-jarige leeftijd onze parochiaan Jan Stegeman uit Bosch en Duin overleden. Jan was in zijn actieve jaren eerst werkzaam als accountant bij Douwe Egberts en later bij de N.S. in Utrecht. Met zijn integere, bescheiden, en zorgzame aard was hij zeer gezien bij iedereen; bereidwillig hielp steeds  verschillende groepen en organisaties met  financiële zaken.  Zo is Jan ook een hele periode penningmeester geweest van ons vroegere kerkbestuur. Dat deed hij heel consciëntieus, waarbij hij altijd een vaste plek had naast pastor Gerard Oostvogel.  Met veel aanwezigen was de afscheidsviering in onze kerk op vrijdag 28 juni, waarna de begrafenis plaatsvond op ons kerkhof.

Maandag 24 juni is mevrouw Truus Jansvedel-Rotteveel overleden. de afscheidsdienst was maandag 1 juli om 10.30 uur in onze kerk.

Op 26 mei is mw. Lot Carmaux - Buitenrust Hettema overleden. In de vele jaren die zij woonde aan de Julianalaan genoot zij bijzonder van haar huis en tuin. De zorg voor haar gezin stond bij alles voorop, waarbij verbondenheid met elkaar, vrede en harmonie, de waarden waren waar zij zeer aan hechtte. Op zaterdag 1 juni was de afscheidsviering in onze kerk.

In de nacht van zaterdag 25 mei is Marie-José Janssen-Zuidberg overleden. De uitvaart was vrijdag 31 mei om 11.00 uur in de St. Maartenskerk in Maartensdijk.

Op Woensdag 22 mei is mevrouw Corrie Muys overleden, in Bovenwegen, op 88-jarige leeftijd. Vanwege haar geestelijk zwakkere  gezondheid  was het leven niet altijd even gemakkelijk voor haar. Dat maakte haar voortdurend onzeker en onrustig. Maar vanuit haar hart was Corrie een en al bezorgdheid voor haar gezin, en hulpvaardig . Het geloof was voor haar  bij alle ups en downs een diep houvast en steun. Zo betekenden de liturgische symbolen van de Adventskrans, die zij jaarlijks ontving, en de Palmpaasstok, zeer veel voor haar. Dinsdag 28 mei was in kleine kring de crematie-plechtigheid in Den en Rust.

Donderdag 2 mei was de herdenkingsdienst van mevrouw Nini Alkemade-Klinkenbergh met aansluitend de begrafenis op ons kerkhof.

Op 13 april is mevrouw Ans Verheul-van den Hoven overleden. In Memoriam van dochter Suzanne: Moeder was in haar jonge jaren onder een paaspreek van kapelaan Popma stilgezet. Pasen heeft altijd een bijzondere betekenis voor haar gehad. Als leidster bij de Katholieke Jonge Meisjes Vereniging deed zij mee aan het 40-uursgebed en de Passiespelen.
Toen mijn vader overleed, heeft zij voor zichzelf ook alles geregeld rondom een uitvaart en deels toen ook al besproken met Koosje Vos. De muziek etc. die zij uitkoos, had betrekking op Pasen! Voor mij persoonlijk dan ook troostrijk dat zij juist net voor Pasen is overleden. De gebrachte palmpasenstok stond thuis bij het bed waar zij opgebaard lag.
Het echtpaar Vos heeft de uitvaart zeer respectvol en waardig verzorgd. Philip heeft de kerkklokken geluid en de paaskaars in de hal ontstoken. De rouwstoet heeft een moment stilte gehouden voor de kerk (vertrok stapvoets vanaf huis met de uitvaartleider vooroplopend tot aan de kerk). Dit alles heeft, gezien de ontvangen reacties (mensen stopten langs de kant van de weg), veel indruk gemaakt op de buurt en de bewoners van de Schutsmantel.
Zowel vader als moeder hebben altijd veel voor de parochie gedaan en later toen dat niet meer actief kon, betrokken meegeleefd. Het was voor hun in 1973 een bewuste en vanzelfsprekende keuze om dichtbij de kerk te wonen.

Dinsdag 9 april om 11.30 uur was in onze kerk de uitvaart van de heer Ben Fiolet

Maandag 8 april om 14.00 uur was in onze kerk de uitvaartdienst van de heer Berry Nijsse.

Op maandag 25 maart is rustig in zijn slaap overleden, op 85 jarige leeftijd, de heer Henk Franssen. Henk was een van onze zeer trouwe parochianen, die bijna elke zondag, samen met zijn vrouw Thérese, de zondagsviering meemaakte. Meer dan 25 jaar was hij dirigent van het Gregoriaanse koor. Hiervoor ontving hij de gouden Gregorius medaille. Henk was geliefd en vertrouwd, die met ons heeft geleefd, met ons heeft gelachen. Zijn beeld staat gebeiteld in ons geheugen. Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook gestorven: “In manus tuas, Domine, commendo spiritual meum – In Uw handen, mijn Heer, beveel ik mijn geest.”

Vrijdag 29 maart was de uitvaartdienst van mevrouw Co Schrover-Manders. Zij is 93 jaar oud geworden.

Donderdag 28 maart was in onze kerk de uitvaartdienst van de heer Frans Andriessen. Hij is 89 jaar oud geworden. 

Op maandag 4 maart overleed in alle rust op 101 jarige leeftijd onze oudste parochiaan mevrouw Gré Werner – de Boer. Op de rouwkaart stond: “Haar leven was liefde geven”. Wat een vrouw, wat een voorbeeld. Wat een moed, een moderne moeder Theresa. Zij trouwde als jonge vrouw met een man, die al tien kinderen had en waarvan er drie anders begaafd waren. Samen kregen zij nog een elfde kind. Samen gaven zij vorm aan het grote gezin. Met echte liefde droeg zij ieder kind een warm hart toe. Onderscheid was er niet. Haar droge humor heeft zij tot bijna het einde van haar leven bewaard. Gré had veel te geven. Ze wist van binnenuit dat mensen elkaar nodig hebben. Vol vertrouwen dat het goed zou komen is zij door de poort van de dood gegaan. Op 11 maart was haar afscheidsviering, waarna crematie op Den en Rust.

Op woensdag 6 maart overleed in overgave op 87 jarige leeftijd mevrouw Hennie Huls – Degenaar. Hennie was een vrouw, die zeer betrokken was bij de gezinnen van haar twaalf kinderen en bij haar vrienden. Hennie heeft geen gemakkelijk leven gehad en de vele stormen die zij moest trotseren hebben ook pijn achtergelaten. Maar zij ging door: haar koppie fier omhoog. Dinsdag 12 maart was haar afscheidsviering waarna crematie op Den en Rust.

Woensdag 27 februari is Nelleke Stoop-van Paridon overleden en de dag erna Jan Stoop, haar echtgenoot. De uitvaartdienst voor hen beiden was donderdag 7 maart om 13.30 uur in onze kerk.  Precies zoals ze het hadden gewenst zijn ze kort na elkaar vredig ingeslapen. Jan en Nelleke Stoop waren markante inwoners van Bosch en Duin. Jan Stoop was van 1973 tot 1992 algemeen directeur van het WKZ in Utrecht. De kinderarts, die zelf geen kinderen had,  stond bekend als zeer kritisch en progressief lid van de katholieke kerk. Hij was de initiatiefnemer van het ‘Professorenmanifest’ van 35 gerenommeerde kritische hoogleraren die het bisdom verweet ‘op autoritaire wijze sprankelende geloofsgemeenschappen kapot te maken’. Jan Stoop, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde, verzette zich openlijk tegen de wijze waarop volgens aartsbisschop Eijk van Utrecht de mis gevierd moest worden. Na zijn pensioen was Jan Stoop actief betrokken bij diverse academische, medische en maatschappelijke organisaties.  Jan schreef meerdere boeken, onder meer over het spanningsveld tussen de schepping en de evolutieleer.  Nelleke Stoop was doctor in de letteren en promoveerde op 80-jarige leeftijd nog op een onderzoek naar het Hooglied, een van de boeken van het Oude Testament. Nelleke  was de laatste jaren niet meer actief aanwezig in onze geloofsgemeenschap, omdat ze geestelijk achteruitging. Jan was haar mantelzorger.
We gaan hen zeker missen.

Op 14 februari is in Schutsmantel onze parochiaan Virginie Bruns overleden in de leeftijd van 94 jaar. Van jongsafaan was Virginie verbonden aan onze geloofsgemeenschap. Haar leven werd gekenmerkt door zorg en aandacht voor anderen. Als kraamverpleegkundige werkte zij in het Kromme Rijn-gebied; een tijdperk dat voor haar altijd dierbaar in gedachten is gebleven. Toen in 1961 het ziekenhuis Berg en Bosch geopend werd, kon Virginie hoofd op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie worden. Vele kinderen uit Bilthoven  hebben met haar deskundige hulp het levenslicht gezien. Naast haar werktaak, en daarna, heeft zij veel vrijwilligerswerk verricht, zoals bij Tafeltje-dek-je, de jaarlijkse  verkoop van kinderpostzegels, hulp bij het Utrechts Landschap en bij Stichting Welzijn Ouderen . Binnen de parochie was Virginie ook een van de trouwe contactpersonen in de wijk.  Zaterdag 23 februari was de afscheidsviering in onze kerk, waarna de begrafenis volgde bij haar ouders op ons kerkhof. Wij wensen ook haar vriendin Ria van der Werf, die m.n. in de laatste jaren veel voor  Virginie betekend heeft,  bijzondere steun en vrede toe.

Zondagmiddag 27 januari overleed in bijzijn van zijn lief op 82 jarige leeftijd Ben Hak. Voor ons als geloofsgemeenschap heeft hij veel betekend. Zijn jarenlange onafgebroken inzet voor het koor Cantate heeft een kostbaar spoor achtergelaten. Afgelopen september ontving hij daarvoor een gouden medaille van de Gregoriusvereniging. Ook was hij op zijn orgel begeleider van de Open Kringvieringen. Zo was hij ook geen onbekende in de verschillende verzorgings- en verpleeghuizen. Nooit deed je tevergeefs een beroep op hem!  Maar niet alleen in de kerken was hij actief, ook maatschappelijk heeft hij veel gedaan en kreeg daarvoor de Medaille van verdienste in het zilver van de Gemeente De Bilt. En als bijzonder moment werd hij ook nog lid in de Orde van Oranje-Nassau.  In september kreeg Ben te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij kon accepteren, dat hij niet meer beter werd en heeft tot het laatste toe genoten van het leven. Er is veel gepraat en in zijn laatste week heeft hij in alle rust afscheid genomen van de mensen die hem dierbaar waren en kon hij zich zo met de klanken van het In Paradisum neerleggen in Gods handen.
Voor ons blijft de dankbaarheid en de vele herinneringen.

Op 22 januari is de heer Bruun Brederode overleden. De uitvaartdienst is zaterdag 26 januari om 10.30 uur in onze kerk met na afloop gelegenheid tot condoleren.

Op 17 januari is Thea Schoonhoven (Den Dolder) in het Diaconessenhuis in Utrecht overleden, in de leeftijd van 78 jaar.
Thea was, evenals Riet, in haar leven altijd werkzaam voor en gericht op het welzijn van anderen; speciaal hen die op enigerlei wijze  hulpbehoevend waren. Zo was zij werkzaam aan de Mytylschool in Utrecht, en daarnaast behulpzaam bij de Voedselbank inde gemeente De Bilt, bij het Hospice Demeter en de Vrijw.Term.Thuiszorg, de Emmaus-winkel, de Schutsmantel, en in onze lokale parochie-gemeenschap. Als je dit allemaal bij elkaar ziet staan, dan val je stil, vol verwondering en bewondering. 7 Kaarsen werden daarom ontstoken door vertegenwoordigers van de genoemde instanties in de vorm van 7 hartjes. Begrijpelijk dat bij de oecumenische Afscheidsviering op dinsdag 22 januari de kerk helemaal gevuld was:  naast de familieleden, ook de warme aanwezigheid van de vele vrienden en vriendinnen, en van onze parochianen. Het was wel symbolisch dat tijdens de Herdenkingsdienst sneeuwvlokken over ons plekje aarde neerdwarrelden, en alles wit overdekten. De begrafenis was daarna op “Het Stille Hofje” aan de Pleineslaan in Den Dolder. Voor Riet zal in de komende tijd het overlijden van Thea een heel gemis zijn. Moge Thea nu geborgenheid ervaren in Gods licht en vrede.

Zaterdag 19 januari was de herdenkingsdienst van de heer Jeroen Hiep, zoon van mevrouw Do van den Boogaard. De heer Hiep is 55 jaar oud geworden. 

.