Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk.

Op 24 september is op 86-jarige leeftijd mw. Maria Westerink-Offermans overleden. De afscheidsviering was woensdag 2 oktober in de aula van Den en Rust, Frans Halslaan 27.

Zondag 22 september was de doopviering van Tess van Luxemburg. Wij heten Tess van harte welkom in onze geloofsgemeenschap!

Maandag 16 september is de heer Rien Balemans overleden. De afscheidsdienst is zaterdag 21 september om 11.30 uur in onze kerk.

Afgelopen woensdagavond is de heer Henk Wintraaken overleden. De afscheidsplechtigheid is dinsdag 17 september, in besloten kring.

 Op 17 augustus is thuis in Hilversum Else Berns-Coenen in de leeftijd van 92 jaar overleden. Vele jaren voelde zij zich sterk verbonden met de spiritualiteit en de identiteit die onze kerk in Bilthoven uitstraalt.  Else was in het verleden ook lid van de vooruitstrevende “Elisabeth Laseur-groep”. Elisabeth Laseur was een Franse mystica, die veel nadruk legde op spirituele vorming en geloofsverdieping.  Van deze groep waren meer leden van onze parochie lid.  Toen Else ouder werd, kon zij met haar blij en optimistisch karakter ook heel gemakkelijk en vanzelfsprekend denken over haar levenseinde. Voor haar afscheidsviering had zij ruim van te voren al vele dingen op papier gezet. Vrijdag 23 augustus was deze viering in onze kerk, waarna de bijzetting volgde in het graf van haar man Peter in Hilversum.

Vrijdag 5 juli om 14.00 uur  was in onze kerk de utvaartdienst van mevrouw M.A.T. Versnel-van den Aardweg.

Op 24 juni is in verzorgingshuis De Wijngaard op 89-jarige leeftijd onze parochiaan Jan Stegeman uit Bosch en Duin overleden. Jan was in zijn actieve jaren eerst werkzaam als accountant bij Douwe Egberts en later bij de N.S. in Utrecht. Met zijn integere, bescheiden, en zorgzame aard was hij zeer gezien bij iedereen; bereidwillig hielp steeds  verschillende groepen en organisaties met  financiële zaken.  Zo is Jan ook een hele periode penningmeester geweest van ons vroegere kerkbestuur. Dat deed hij heel consciëntieus, waarbij hij altijd een vaste plek had naast pastor Gerard Oostvogel.  Met veel aanwezigen was de afscheidsviering in onze kerk op vrijdag 28 juni, waarna de begrafenis plaatsvond op ons kerkhof.

Maandag 24 juni is mevrouw Truus Jansvedel-Rotteveel overleden. de afscheidsdienst was maandag 1 juli om 10.30 uur in onze kerk.

Op 26 mei is mw. Lot Carmaux - Buitenrust Hettema overleden. In de vele jaren die zij woonde aan de Julianalaan genoot zij bijzonder van haar huis en tuin. De zorg voor haar gezin stond bij alles voorop, waarbij verbondenheid met elkaar, vrede en harmonie, de waarden waren waar zij zeer aan hechtte. Op zaterdag 1 juni was de afscheidsviering in onze kerk.

In de nacht van zaterdag 25 mei is Marie-José Janssen-Zuidberg overleden. De uitvaart was vrijdag 31 mei om 11.00 uur in de St. Maartenskerk in Maartensdijk.

Op Woensdag 22 mei is mevrouw Corrie Muys overleden, in Bovenwegen, op 88-jarige leeftijd. Vanwege haar geestelijk zwakkere  gezondheid  was het leven niet altijd even gemakkelijk voor haar. Dat maakte haar voortdurend onzeker en onrustig. Maar vanuit haar hart was Corrie een en al bezorgdheid voor haar gezin, en hulpvaardig . Het geloof was voor haar  bij alle ups en downs een diep houvast en steun. Zo betekenden de liturgische symbolen van de Adventskrans, die zij jaarlijks ontving, en de Palmpaasstok, zeer veel voor haar. Dinsdag 28 mei was in kleine kring de crematie-plechtigheid in Den en Rust.

Donderdag 2 mei was de herdenkingsdienst van mevrouw Nini Alkemade-Klinkenbergh met aansluitend de begrafenis op ons kerkhof.

Op 13 april is mevrouw Ans Verheul-van den Hoven overleden. In Memoriam van dochter Suzanne: Moeder was in haar jonge jaren onder een paaspreek van kapelaan Popma stilgezet. Pasen heeft altijd een bijzondere betekenis voor haar gehad. Als leidster bij de Katholieke Jonge Meisjes Vereniging deed zij mee aan het 40-uursgebed en de Passiespelen.
Toen mijn vader overleed, heeft zij voor zichzelf ook alles geregeld rondom een uitvaart en deels toen ook al besproken met Koosje Vos. De muziek etc. die zij uitkoos, had betrekking op Pasen! Voor mij persoonlijk dan ook troostrijk dat zij juist net voor Pasen is overleden. De gebrachte palmpasenstok stond thuis bij het bed waar zij opgebaard lag.
Het echtpaar Vos heeft de uitvaart zeer respectvol en waardig verzorgd. Philip heeft de kerkklokken geluid en de paaskaars in de hal ontstoken. De rouwstoet heeft een moment stilte gehouden voor de kerk (vertrok stapvoets vanaf huis met de uitvaartleider vooroplopend tot aan de kerk). Dit alles heeft, gezien de ontvangen reacties (mensen stopten langs de kant van de weg), veel indruk gemaakt op de buurt en de bewoners van de Schutsmantel.
Zowel vader als moeder hebben altijd veel voor de parochie gedaan en later toen dat niet meer actief kon, betrokken meegeleefd. Het was voor hun in 1973 een bewuste en vanzelfsprekende keuze om dichtbij de kerk te wonen.

Dinsdag 9 april om 11.30 uur was in onze kerk de uitvaart van de heer Ben Fiolet

Maandag 8 april om 14.00 uur was in onze kerk de uitvaartdienst van de heer Berry Nijsse.