Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk. Op 28 november is mevrouw Amélie Pieck-Hustinx overleden, op 88-jarige leeftijd. De uitvaartdienst is vrijdag 6 december om 11.30 uur in onze kerk.

Op 20 november is mevrouw José de Feiter-van den Bussche overleden. De uitvaartdienst was op  27 november in onze kerk met daarna de begrafenis op ons kerkhof.

Op 15 november is mevrouw Maria Langemeijer-Kuijlaars overleden. De afscheidsdienst was vrijdag 22 november in onze kerk.

Op 3 november is in het Diaconessenziekenhuis in Utrecht onze trouwe pianist/organist Arie van Viegen overleden, 87 jaar oud. Bijna 40 jaar heeft hij onze liturgische vieringen mee helpen begeleiden. Ook  was Arie  bij andere evenementen enthousiast en bereidwillig beschikbaar om klank en kleur te geven. Bijzonder intens was de band met het kinderkoor en met Elaine van Grootel. Zij vormden een hecht duet.  Ook in de Schutsmantel en andere kerken en verzorgingshuizen zat Arie vaak achter piano of orgel. Een bekende anekdote is, dat zijn  vrouw Hanny op zondagmorgen wel eens opmerkte: “Wat ben je vandaag: hervormd,  katholiek, of gereformeerd?” . Van huis uit hervormd typeerde dit gezegde zijn breed-gelovige gezindheid: een ware “homo oecumenicus”. Op 8 november was de oecumenische dankdienst in onze kerk, samen met ds. René v.d.Belt en veel aanwezigen van de verschillende kerken, waarna de begrafenis plaats vond in het familiegraf in Utrecht.

Op 24 september is op 86-jarige leeftijd mw. Maria Westerink-Offermans overleden. De afscheidsviering was woensdag 2 oktober in de aula van Den en Rust, Frans Halslaan 27.

Zondag 22 september was de doopviering van Tess van Luxemburg. Wij heten Tess van harte welkom in onze geloofsgemeenschap!

Maandag 16 september is de heer Rien Balemans overleden. De afscheidsdienst is zaterdag 21 september om 11.30 uur in onze kerk.

Afgelopen woensdagavond is de heer Henk Wintraaken overleden. De afscheidsplechtigheid is dinsdag 17 september, in besloten kring.

 Op 17 augustus is thuis in Hilversum Else Berns-Coenen in de leeftijd van 92 jaar overleden. Vele jaren voelde zij zich sterk verbonden met de spiritualiteit en de identiteit die onze kerk in Bilthoven uitstraalt.  Else was in het verleden ook lid van de vooruitstrevende “Elisabeth Laseur-groep”. Elisabeth Laseur was een Franse mystica, die veel nadruk legde op spirituele vorming en geloofsverdieping.  Van deze groep waren meer leden van onze parochie lid.  Toen Else ouder werd, kon zij met haar blij en optimistisch karakter ook heel gemakkelijk en vanzelfsprekend denken over haar levenseinde. Voor haar afscheidsviering had zij ruim van te voren al vele dingen op papier gezet. Vrijdag 23 augustus was deze viering in onze kerk, waarna de bijzetting volgde in het graf van haar man Peter in Hilversum.

Vrijdag 5 juli om 14.00 uur  was in onze kerk de utvaartdienst van mevrouw M.A.T. Versnel-van den Aardweg.

Op 24 juni is in verzorgingshuis De Wijngaard op 89-jarige leeftijd onze parochiaan Jan Stegeman uit Bosch en Duin overleden. Jan was in zijn actieve jaren eerst werkzaam als accountant bij Douwe Egberts en later bij de N.S. in Utrecht. Met zijn integere, bescheiden, en zorgzame aard was hij zeer gezien bij iedereen; bereidwillig hielp steeds  verschillende groepen en organisaties met  financiële zaken.  Zo is Jan ook een hele periode penningmeester geweest van ons vroegere kerkbestuur. Dat deed hij heel consciëntieus, waarbij hij altijd een vaste plek had naast pastor Gerard Oostvogel.  Met veel aanwezigen was de afscheidsviering in onze kerk op vrijdag 28 juni, waarna de begrafenis plaatsvond op ons kerkhof.

Maandag 24 juni is mevrouw Truus Jansvedel-Rotteveel overleden. de afscheidsdienst was maandag 1 juli om 10.30 uur in onze kerk.

.