Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk. 

Vrijdag 15 mei is de heer Paul de Haan overleden. De uitvaart is vrijdag 22 mei in onze kerk, in besloten kring.

Vrijdag 8 mei is de heer C. Weusten overleden. De uitvaart was donderdag 14 mei om 13.00 uur in onze kerk, in besloten kring.

Op 25 april is mevrouw M.E.M.G Peerdeman-Scholze overleden. Zij is 81 jaar oud geworden. De uitvaartdienst was maandag 4 mei, in besloten kring.

Woensdag 8 april heeft de heer F.J. Geurten in de Wijgaard de ziekenzalving ontvangen. Hij is op 9 april overleden.

Op 2 april is mevrouw Dolly Meijers-Cooymans overleden. Zij is 81 jaar oud geworden. De crematie heeft plaatsgevonden in besloten kring.

In Schutsmantel is op 8 maart de oudste inwoner van onze Gemeente De Bilt overleden: mw.Toos Lycklama: 106 jaar oud!!  Met veel belangstelling  en vriendschap voor ieder leefde zij met haar opgewekte en positieve karakter temidden van onze gemeenschap in Schutsmantel. Bij alle aktiviteiten en bijeenkomsten was zij graag aanwezig. Toos was een vrouw, die veel nadacht over alle dingen; zij was spiritueel van aard, en had derhalve een beschouwende en oecumenische  levensvisie, en hoopvolle geloofsverwachting . Het mysterie van het leven vond ze altijd boeiend, zoals ze het zelf uitdrukte. Op vrijdag 13 maart was de afscheidsviering in een volle kapel van Schutsmantel, waarna de crematie volgde in Den en Rust.

Op 26 februari is mw. Corrie Vissers in Schutsmantel in alle rust overleden in de leeftijd van 97 jaar. Zij woonde tot enkele jaren geleden aan de Julianalaan (boven Morpheus). Daarvoor was ze o.a. werkzaam in Bussum, waar ze een wasserette leidde. Op zondagmorgen kwam zij altijd ingetogen naar onze kerk wandelen; de kerkdienst betekende veel voor haar. Op 2 maart was in de kapel van Schutsmantel de afscheidsviering, waarna de crematie volgde in Den en Rust.

Op 26 februari is in Verzorgingshuis Runnebeek (De Bilt) onze parochiaan Toon ten Bensel overleden, eveneens in de hoge leeftijd van 97 jaar. Geboren in Batavia, heeft hij, na aankomst in Nederland,steeds bij Defensie gewerkt, o.a. in Soesterberg. Zijn taak lag bij de Meteorologische Dienst, waar zijn belangstelling ook altijd naar uit ging. Toon was mondiaal gericht: hij sprak vele talen, en hield dagelijks alle berichten bij van kerk en wereld. Etymologie had eveneens zijn interesse.  In onze parochie heeft hij vele jaren aktief meegewerkt, o.a. met de opzet van en uitvoering van ons Kerkelijk Bureau; ook was Toon lid van ons parochieel zangkoor.Woensdag 4 maart was in familiekring de crematie-plechtigheid in de aula van Den en Rust.


Op 10 februari is in het Diak.Ziekenhuis in Utrecht mevr. Iet Wennekes-Werner overleden in de leeftijd van 80 jaar. Vele ouderen uit Bilthoven zullen Ted en Iet Wennekes nog goed herinneren van de groente- en fruitwinkel aan de Bilderdijklaan, in Het kleine Dorp. Later heeft fa. Dees dit overgenomen.  Naast haar werkzaamheden in het gezin en in de winkel, was Iet in onze gemeente goed bekend vanwege haar bestuursfunkties in verschillende sportorganisaties. Zijzelf heeft eveneens van jongs-af-aan veel sport beoefend.  Helaas heeft ziekte in haar laatste  jaren het leven te vroeg beëindigd.  Maandag 17 februari was met vele aanwezigen de afscheidsdienst in onze kerk, waarna de bijzetting volgde bij haar man op ons kerkhof.

Wij gedenken mw. Ger van Kalmthout – Daniëls die op 9 januari 2020 is overleden in De Bilt. Ze is 84 jaar geworden. Ger van Kalmthout was zeer verbonden met de geloofsgemeenschap van de OLV waar zij verschillende functies heeft vervuld en intens heeft gezocht naar mogelijkheden om als parochie zelfstandig te blijven. In een overvolle kerk hebben we haar op 16 januari herdacht met woorden uit Psalm 1 en  de gelijkenis van de talenten uit Mattheus. Ger heeft haar talenten , waar zij zeer dankbaar voor is geweest, goed gebruikt voor haar werk als advocaat en voor haar kinderen en kleinkinderen. En zeker voor de OLV waar zij meedacht over veranderingen. Ook in het leerhuis was ze actief. Meedenken , kritische opmerkingen maken, teksten zoeken, gebeden maken; Ger vond het fijn zo actief te blijven. Het was haar gegund totdat ze een half jaar geleden moest zeggen dat ze erg ziek was.  Langzamerhand werden haar krachten minder maar haar geest bleef helder en ze is toe gaan groeien naar haar afscheid. Haar uitvaart heeft ze geheel voorbereid met haar dochters en voorgangers.  Het was moeilijk om al haar dierbaren los te laten. Het is het moeilijkste stukje van je leven. Ook dat heeft ze volbracht op een waardige wijze. Haar diepe geloof is haar tot steun geweest. 
Moge haar gedachtenis velen tot zegen zijn.