Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk.

Op maandag 2 april is mevrouw Th.C.M. Bouman-Verhaar overleden. De afscheidsviering is dinsdag 10 april om 14.30 uur in de OLV.

Donderdag 29 maart is de heer Jan Stroek overleden. Hij is 83 jaar oud geworden. Jan was een zeer betrokken parochiaan. Hij is vele jaren collectant geweest. De afscheidsviering is zaterdag 7 april om 11.00 uur in onze kerk, waarna de crematie volgt in Den en Rust.

Zaterdag 24 maart was in onze kerk de herdenkingsdienst van mevrouw Trix Mastwijk - de Groot. Zij is 76 jaar oud geworden.

Op maandag 26 februari overleed Frans Wormer, 95 jaar en zoals de kinderen schreven: ‘Met veel dankbaarheid kijken wij terug op het lange en rijke leven van onze lieve en sterke vader en opa.’ Hij was een hele trouwe parochiaan. Bijna ieder zondag kon je hem tegenkomen. Hij was één van ons. Hij hield van samen! Altijd optimistisch en met een lief gezicht. De laatste keer dat hij in ons midden was, was op zijn 95ste verjaardag. Na de viering klonk er achter in de kerk het lang zal hij leven. En er waren bloemen van de wijkcontactpersoon. Hij voelde zich een zondagskind, zo zei hij. Het was de laatste keer. Nu blijft zijn plaats voortaan leeg. Zaterdag 3 maart was de afscheidsviering waarna we zijn lichaam te ruste hebben gelegd bij zijn vrouw Leonie.

Op maandag 12 februari overleed Ton van Vliet, 93 jaar, te midden van zijn gezin. Een warme, toegewijde en zorgende man. Betrouwbaar, stevig, liefdevol en kameraadschappelijk. Ton heeft van het leven gehouden. Hij genoot er van en het was geen wonder dat het moeite kostte om het zo onverwacht los te laten. Hij deed steeds wat hij kon en toen dat niet meer kon, gaf hij zich over. Mens van binnenuit, die graag mensen zag. Een rustige pionier in Gods Koninkrijk. Zo was hij dierbaar voor velen. Maandag 19 februari was zijn afscheidsviering, waarna crematie in Den en Rust.

Zondag 11 februari zijn in onze kerk twee kinderen gedoopt: Maurits Thomas André Collot d' Escury en Maria Louise Caroline Gockel. Wij heten hen welkom in onze geloofsgemeenschap.

Op 29 januari, in het bijzijn van haar kinderen, is mevrouw Mien van Schaik – Hooft op 89-jarige leeftijd overleden. Mien was een hardwerkende lieve en zorgzame moeder en schoonmoeder en een zeer betrokken oma. Ze stond optimistisch in het leven en wat op haar pad kwam, ging ze niet uit de weg. De rode draad in haar leven was: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen”.  Zeven jaar geleden, toen ze net verhuisd waren, stierf ineens haar man, haar maatje en stond ze er, in een vreemde omgeving, alleen voor. Om dan de draad van het leven weer op te pakken, was een hele klus voor haar. Maar haar kinderen en schoonkinderen waren er voor haar. Zaterdag 3 februari was haar afscheidsviering in onze kerk, waarna de crematie in Daelwijk in Utrecht.

Na een korte opname in het Diaconessenhuis is toch nog onverwacht Margrit Kneepkens in de jonge leeftijd van 67 jaar overleden. Na het overlijden van haar man Dick, eind mei 2017, moest ze alle krachten voor zichzelf aanwenden i.v.m. haar chemokuren. Margrit, met haar sterke, moedige en positieve karakter, heeft dit tot de laatste dag weten te volbrengen.  Niettemin is het een heel tragisch gebeuren.  Voor de kinderen (en kleinkinderen) is dit gemis van beide ouders in zo’n korte tijd ook heel zwaar. Margrit en Dick hebben zich al die jaren bijzonder ingezet voor de oecumene, met name in Blauwkapel, waar ze ruim 40 jaar geleden ook getrouwd zijn. Woensdag 17 januari was de oecumenische Avondwake in onze kerk en de volgende morgen de oecumenische uitvaartdienst in Blauwkapel. Daarna is zij begraven in Zwolle, vlakbij haar naaste familieleden. Mogen zij samen zijn in Gods licht en vrede.

Zondag 24 december is in Indonesië de heer Frits Nobbe overleden in de leeftijd van 78 jaar. Ooit geboren op Java, is Indonesië altijd zijn geliefd vakantieland gebleven.  Hier in Nederland zat hij in de directie van Sara Lee en behartigde als manager de zaak in Aken. Frits was een zeer gelovig mens, zoals hij van huis uit meegekregen had. Op 6 januari, toevallig op zijn geboortedag, was de afscheidsdienst in onze kerk waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats Daelwijck in Utrecht, dichtbij andere overleden familieleden.

Op 22 december is de heer Richard Werner overleden. Hij is 78 jaar oud geworden. De uitvaartdienst was donderdag 28 december. 

Donderdag 14 december is mevrouw Tonni Smit-Borkus overleden. Zij is 84 jaar oud geworden. Tonni was altijd een voorbeeld van hartelijkheid,met een geweldig positieve levensinstelling. Zij sportte veel en graag, en was altijd bereid om te helpen en de handen uit de mouwen te steken. Zo verrichtte zij ook veel vrijwilligerswerk in Schutsmantel: wekelijks ging zij rond met de boekenkar; hield de bibliotheek en het winkeltje  bij, en verzorgde de bloemen van bewoners. Zo was zij het zonnetje in huis. Op 22 december, temidden van de mooie kerstversiering, was de afscheidsviering in onze kerk. Vervolgens is zij begraven bij haar man Albert op ons kerkhof.

 Zaterdag 9 december om 14.30 was de uitvaartdienst van mevrouw Nel van den Hoven-Hassing, waarna de crematie in Den en Rust.


Afgelopen woensdag is de heer Fred Sollie overleden. Hij is 74 jaar oud geworden. Fred was organist en pianist in de Schutsmantel. De herdenkingsdienst was woensdag 25 oktober om 13.30 uur  in onze kerk. 

Zondag 8 oktober heeft in onze kerk de doopviering plaatsgevonden van Daniël Dela Cruz, zoon van Alfred en Judith Dela Cruz - Santer, broertje van Emma.

Zondag 24 september is mevrouw Corien Goes overleden. Zij is 91 jaar geworden. De uitvaartdienst was vrijdag 29 september in onze kerk.

Op zondag 3 september is na een kortstondige ziekte mevr. Hanneke van Zinnicq Bergmann-Alting von Geusau in de leeftijd van 90 jaar overleden. De laatste dagen waren de kinderen veelvuldig om haar heen en daar genoot ze bijzonder van want haar levensdevies was steeds: liefde en saamhorigheid. Dat kwam ook tot uiting in de herdenkingsdienst. Hanneke had altijd een opgewekt karakter, wist alles goed te relativeren en naar waarde te schatten; zij was bescheiden van aard. Muziek betekende veel voor haar en ze speelde graag klassieke werken op de piano. Vele jaren was zij lid van een toneelgroep, waar o.a. ook prinses Juliana aan meedeed.  Op zaterdag 9 september was de Herdenkings- en Afscheidsdienst in onze kerk, waarna zij begraven werd op de natuurbegraafplaats in Den en Rust. Dat zij in Gods licht  geborgenheid mag  vinden.

Donderdag 31 augustus is mevrouw Joop Smits overleden. Zij is 94 geworden. De uitvaartdienst was donderdag 7 september om 14.30 uur in onze kerk. Na afloop van de viering was de begrafenis op ons kerkhof.

Op 28 augustus is de heer Gerard Moolenaar onverwacht overleden. De crematieplechtigheid was 8 september in Den en Rust.
 
Zondag 13 augustus is Jort Rosengarten gedoopt, zoon van Patrick Rosengarten en Miranda Schoenmaker, broertje van Mirthe Rosengarten. 

Woensdag 9 augustus is mevrouw Lucy Lurvink overleden. De afscheidsdienst is donderdag 17 augustus om 15.30 uur in Den en Rust.

Op 4 augustus is mevrouw Tet van Mierlo-Romme overleden. De afscheidsviering is donderdag 10 augustus om 11.00 uur in onze kerk. Na de viering is er gelegenheid de familie te ontmoeten.

Maandag 31 juli is mevrouw Wil van Donselaar overleden. Zij is 94 jaar oud geworden. De laatste jaren woonde Wil in de Schutsmantel. Weliswaar van hervormde afkomst, verbonden met de Noorderkerk, heeft zij zich sinds de komst van Gerard Oostvogel ook steeds thuis gevoeld in onze kerk en in onze parochiegemeenschap.  Oecumene was voor haar een vanzelfsprekendheid en een bijbelse opdracht. Vele keren waren pastoor en dominee éénkeer per jaar te gast bij de Fam.v.Donselaar. Wil was een bescheiden en wijze vrouw, met warme belangstelling voor ieder die zij ontmoette. Zij kon heel nuchter en ruimdenkend (maar ook kritisch) over allerlei levens-thema’s met ieder meedenken. Dat bleek ook steeds bij de maandelijkse gespreksmiddagen in Schutsmantel. Kunstzinnig van aard heeft zij met naald en draad prachtige altaarkleden voor onze kerk gemaakt, en 5-kleurige antependia met bijbelse motieven voor de Noorderkerk. (Na de sluiting van de Noorderkerk zijn deze geschonken aan de kapel van Schutsmantel). Op 5 augustus was met velen de oecumenische afscheidsviering in onze kerk, waarna de begrafenis volgde in het familiegraf in Utrecht.

Op 21 juli heeft de uitvaart plaatsgevonden van mevrouw Issy van Vliet - Brandstottner.

Op 29 juni is de heer Cor Vroom overleden. Vrijdag 7 juli was de uitvaartdienst in de Michaelkerk in De Bilt.

Woensdag 5 juli was de uitvaartdienst van de heer Metaal in onze kerk.

Zaterdag 24 juni is mevrouw Truus Hofmans-Swartjes overleden. De afscheidsdienst was vrijdag 30 juni in de OLV, waarna de begrafensis volgde op Den en Rust.

Woensdag 21 juni was de uitvaart van mevrouw Lotje Lochtenberg. Zij is 94 jaar oud geworden.

In Schutsmantel is op 12 juni Lili Plessen-Riotte (93 jaar) overleden. Zij woonde voorheen op de Waterhoenlaan. In die dagen gaf zij regelmatig franse les aan de Alliance Francaise.   De uitvaart voor haar was op maandag 19 juni in onze kerk, waarna de crematie in Den en Rust. Lili zal later bijgezet worden in het familiegraf in de Elzas, vanwaar zij eens afkomstig is.

Op 31 mei is temidden van zijn gezin Dick Kneepkens in de leeftijd van 73 jaar na een ernstige ziekte overleden.  In zijn ambtelijke jaren was hij leraar Wiskunde in Utrecht. Tijdens zijn studententijd kreeg hij met Margrit kontakt met de Oecum.Studenten-ecclesia, en dus ook met pastor Gerard Oostvogel. Na zijn pensioen bleven zij werkzaam voor de Oecum. Onderwegkerk Blauwkapel, en in onze parochiële Liturg.Werkgroep. Op donderdag 8 juni was de Avondwake in onze kerk, en op vrijdag 9 juni de afscheidsdienst in Blauwkapel.

Op 7 mei is Theo Elsinghorst (80 jaar) plotseling overleden. Theo was in het verleden aan de Veterinaire Faculteit van Utrecht verbonden. In zijn vakanties maakte hij enorme fietstochten, b.v. naar Istanboel, St.Petersburg, Rome, etc. Voor deze zomer stond reeds een lange fietstocht gepland door de V.S. Op 20 mei echter was voor hem de herdenkingsdienst in onze kerk, waarna de begrafenis bij zijn  vrouw Irene op ons kerkhof.

Dindag 9 mei is mevrouw Cor Brederode overleden. De uitvaartdienst is woensdag 17 mei om 11.00 uur in onze kerk, met achteraf gelegenheid om te condoleren.

Op 4 mei is mevrouw Corry van der Valk-de Wit overleden. De uitvaartdienst is donderdag 11 mei om 13.00 uur in onze kerk.

In De Biltse Hof is op 18 april in de leeftijd van 97 jaar overleden Mevr. Lucy Hendriks- De Haas. Het afscheid heeft in besloten familiekring plaats gevonden.

Op 19 februari is mevrouw Adrienne Hupkes-Cantrijn  uit de Schutsmantel overleden. Zij is 86 jaar oud geworden. De uitvaartdienst was vrijdag 24 februari in onze kerk.

Vriidag 17 februari is na een kort ziekbed de heer Bert Altena overleden. Bert is 91 jaar oud geworden. Hij was een betrokken parochiaan die veel voor onze geloofsgemeenschap betekend heeft. Jarenlang was Bert een van de kosters bij rouw en trouw. Bij hem ging het vooral om wat mensen innerljk bezielde en bezig hield. Zo had hij veel contact met mensen vanuit de Stichting Welzijn Ouderen en in de parochie. Vele jaren was hij behulpzaam bij de vieringen in De Biltse Hof en de Schutsmantel. De oecumene was voor Bert een evangelische vanzelfsprekendheid. Op 23 februari was in onze kerk de afscheidsdsviering, waarna begrafenis op ons kerkhof. 
Dat de Goede Herder ook deze herderlijke mens mag opnemen in zijn licht. 

Zaterdag 11 februari is de heer Jurri Jurriaanse overleden. De uitvaartdienst was vrijdag 17 februari.

Op 5 februari is in Schutsmantel op 81-jarige leeftijd, mevrouw Anneke van Veenendaal-van der Linden overleden. 
Voordat zij in het verzorgingshuis opgenomen werd, woonde zij in “Residence”aan de Putterlaan.  Anneke was in onze parochie steeds met veel interesse betrokken bij de Open Kring- vieringen op de 1e dinsdag van de maand. Evenzo was zij de helpende hand , als zij zondags na de vieringen spontaan ging helpen met opruimen van koffie-kopjes, etc.  Anneke had altijd een opgeruimd karakter; en zo was zij ook bij alle aktiviteiten in Schutsmantel. Op dinsdag 14 februari was in onze kerk de afscheidsviering, waarna de crematie-plechtigheid volgde in Den en Rust. Moge zij voortleven in Gods Licht.

Op 3 februari is mevrouw Habes-Derksen uit de Schutsmantel overleden. Zij is 81 jaar oud geworden. De uitvaartdienst was op woensdag 8 februari in onze kerk.

Op zondagmorgen 22 januari, op haar verjaardag, de dag dat ze 102 jaar werd, overleed in alle rust in haar eigen huis mevrouw Jeanne van der Eng – Liedmeier van de Bosuillaan. Jeanne was een bijzondere wijze vrouw, die haar hart op de tong droeg. In haar hele lange leven heeft ze veel meegemaakt. Zo was zij bevriend met Etty Hillesum. Dit speelde in de eerste oorlogsjaren. Toen Jeanne Etty aan het einde van het collegejaar vroeg of ze nu ging onderduiken, was haar antwoord: “Als de meldingsplicht komt, dan ga ik naar Westerbork”. Etty had besloten het lot van haar volk te delen. Etty’s dood deed Jeanne beseffen, dat zij iets van haar leven moest maken. In haar beroepsleven doet ze diepgaande studies, schrijft boeken, doceert en houdt levendige contacten met dissidente Russische schrijvers in het Stalin tijdperk en daarna. Daarbij is moraliteit, waarheid en ‘de zin van het leven’ de meetlat. Zo leefde zij precies 102 jaar op onze aarde. Dankbaar voor dit leven ging zij door de poort van de dood. Na de afscheidsviering op zaterdag 28 januari hebben we haar lichaam te ruste gelegd op ons kerkhof bij haar man.

Woensdag 11 januari is onverwachts de heer Guus Mathijsen overleden. Hij is 86 jaar oud geworden. De uitvaartdienst was donderdag 19 januari om 11.00 uur met aansluitend gelegenheid tot condoleren.

Vrijdag 30 december is mevrouw Ret Meijlink-Weijers op 87-jarige leeftijd overleden. Zij verbleef in een verzorgingshuis in Zeist, maar haar overlijden kwam toch nog onverwacht. De afscheidsviering was maandag 9 januari om 12.00 uur, waarna de crematie in besloten kring heeft plaatsgevonden. Met haar enthousiaste en spontane karakter was Ret altijd zeer betrokken bij het parochiële gebeuren: in de oudercommissie van de Theresiaschool; als lectrice in onze liturgische vieringen; in de parochievergadering;  lid van de toenmalige toneelgroep  “Jong belegen”, en in daaropvolgende leeskring. Daarnaast heeft zij vele jaren mee geholpen in de UVV. Sinds het Vaticaans Concilie in de jaren ’60 boeide haar de hele kerk- en geloofsontwikkeling op bijzondere wijze. Ret nam (met haar man Frans) deel aan parochiële  gespreksbijeenkomsten, en vormde met andere echtparen een aparte gespreksgroep over de vernieuwde visies.  Ook nam zij deel aan de oecumenische gespreksgroep “Vrouw en Woord”. In één woord: zij was zeer betrokken bij al de ontwikkelingen. Moge zij voortleven in Gods licht.

Donderdag 29 december is Peter Rademaker overleden, op 73 jarige leeftijd. Hij was vele jaren een trouw lid van ons OLV-koor en Kamerkoor. Peter overleed in Spanje, waar hij voor een vakantie verbleef. De uitvaart was op 7 januari in de Petrus en Pauluskerk in Soest, alwaar hij begraven is in het familiegraf.
Peter is jarenlang tenor geweest in ons parochiekoor. Maar na een lange strijd tegen een slopende ziekte en na vele dapper ondergane behandelingen is hij in volle vrede gestorven. Zaterdag 7 januari was zijn afscheidsviering in Soest, waarna zijn lichaam te ruste is gelegd bij zijn ouders op het parochiekerkhof.

Midden in de winternacht ging de hemel open voor Hans Klumpers, 62 jaar. Het werd voor hem een hele bijzondere Kerstnacht. Hans, een bijzonder mens, die ondanks of misschien dankzij zijn geestelijke handicap een prachtmens was. Zijn vrolijke lach kon je altijd horen en die was zo aanstekelijk, dat anderen wel mee moesten lachen. Een man met oog voor detail, met gevoel voor humor en die kon genieten van muziek. Hij blijft een teken van liefde bij al die mensen die hij achterlaat en met wie hij gewoond heeft. Wat je in je hart bewaard, raak je nooit meer kwijt. Donderdag, 29 december namen we afscheid van Hans tijdens de crematieplechtigheid.

Op 23 december is de heer Frans Schut overleden. Hij is 82 jaar oud geworden. Donderdag 29 december was de herdenkingsviering. Frans was een man die het leven niet cadeau kreeg. Als hij zijn vrouw Toos leert kennen, wordt zij het anker in zijn leven. In hun gezin waar drie dochters geboren worden, vindt hij voor hem een herkenbare plaats om te leven. Hoewel zijn leven door zijn werk gevuld wordt, leeft zijn hart in zijn gezin. Zijn hart: warm, dankbaar, altijd bereid en hartelijk. Op 50 jarige leeftijd maakt een hartinfarct een einde aan zijn werkzame leven en wordt hij zichtbaar in de vrijwillige hulp voor wie dat maar nodig heeft. De laatste jaren, waar de strijd tegen een afnemende gezondheid soms zwaar was, heeft hij veel bewondering en respect afgedwongen door zijn doorzettingsvermogen. Na de viering hebben we zijn lichaam te ruste gelegd op ons kerkhof.

Zondag 11 december zijn Berend, Norbert en Bobby Doek gedoopt.

Woensdag 30 november is de heer Henk Philipsen overleden. Hij is 93 jaar oud geworden. De uitvaartdienst is donderdag 8 december om 12.00 uur in onze kerk.
Henk is in zijn eigen vertrouwde omgeving onverwachts overleden. Een man met een bewogen leven met vele moeilijke perioden in zijn leven. Eén daarvan was de oorlog, een angstige en spannende tijd. Ook heeft hij in zijn leven afscheid moeten nemen van drie kinderen. Lesgeven was zijn passie. Zijn interesse voor geschiedenis heeft hij met groot enthousiasme overgebracht op zijn kleinkind. Het geloof was en bleef een rode draad in zijn leven.  Donderdag 8 december hebben wij zijn  afscheid gevierd in onze kerk, waarna we zijn lichaam te ruste hebben gelegd bij zijn vrouw op de begraafplaats in Soest.

Zondag 6 november zijn de zusjes Marit en Maudi Hutten gedoopt.

Vrijdag 4 november was de uitvaartdienst van de heer Henk Rootliep. Hij is 83 jaar oud geworden.

Op kerstavond, 24 december,is op Bali onverwachts Frits Nobbe (Biltseweg 23A) overleden in de leeftijd van 78 jaar. Ooit geboren op Java is Indonesië altijd zijn geliefd vakantie-land geblven.   Hier in Nederland zat hij in de directie van Sara Lee, en behartigde als manager de zaak in Aken. Frits was een zeeg gelovig mens, zoals hij van huis uit mee gekregen had.

Op 6 januari, toevallig op zijn geboortedag, was de afscheidsdienst in onze kerk, waarna de begrafenis plaats vond op de begraafplaats Daelwijck in Utrecht, dichtbij andere overleden familieleden.

 

Op kerstavond, 24 december,is op Bali onverwachts Frits Nobbe (Biltseweg 23A) overleden in de leeftijd van 78 jaar. Ooit geboren op Java is Indonesië altijd zijn geliefd vakantie-land geblven.   Hier in Nederland zat hij in de directie van Sara Lee, en behartigde als manager de zaak in Aken. Frits was een zeeg gelovig mens, zoals hij van huis uit mee gekregen had.

Op 6 januari, toevallig op zijn geboortedag, was de afscheidsdienst in onze kerk, waarna de begrafenis plaats vond op de begraafplaats Daelwijck in Utrecht, dichtbij andere overleden familieleden.

 

Op kerstavond, 24 december,is op Bali onverwachts Frits Nobbe (Biltseweg 23A) overleden in de leeftijd van 78 jaar. Ooit geboren op Java is Indonesië altijd zijn geliefd vakantie-land geblven.   Hier in Nederland zat hij in de directie van Sara Lee, en behartigde als manager de zaak in Aken. Frits was een zeeg gelovig mens, zoals hij van huis uit mee gekregen had.

Op 6 januari, toevallig op zijn geboortedag, was de afscheidsdienst in onze kerk, waarna de begrafenis plaats vond op de begraafplaats Daelwijck in Utrecht, dichtbij andere overleden familieleden.

Op kerstavond, 24 december,is op Bali onverwachts Frits Nobbe (Biltseweg 23A) overleden in de leeftijd van 78 jaar. Ooit geboren op Java is Indonesië altijd zijn geliefd vakantie-land geblven.   Hier in Nederland zat hij in de directie van Sara Lee, en behartigde als manager de zaak in Aken. Frits was een zeeg gelovig mens, zoals hij van huis uit mee gekregen had.

Op 6 januari, toevallig op zijn geboortedag, was de afscheidsdienst in onze kerk, waarna de begrafenis plaats vond op de begraafplaats Daelwijck in Utrecht, dichtbij andere overleden familieleden.

Op kerstavond, 24 december,is op Bali onverwachts Frits Nobbe (Biltseweg 23A) overleden in de leeftijd van 78 jaar. Ooit geboren op Java is Indonesië altijd zijn geliefd vakantie-land geblven.   Hier in Nederland zat hij in de directie van Sara Lee, en behartigde als manager de zaak in Aken. Frits was een zeeg gelovig mens, zoals hij van huis uit mee gekregen had.

Op 6 januari, toevallig op zijn geboortedag, was de afscheidsdienst in onze kerk, waarna de begrafenis plaats vond op de begraafplaats Daelwijck in Utrecht, dichtbij andere overleden familieleden.