Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk.


Dinsdag 9 april om 11.30 uur is in onze kerk de uitvaart van de heer Ben Fiolet

Maandag 8 april om 14.00 uur is in onze kerk de uitvaartdienst van de heer Berry Nijsse.

Op maandag 25 maart is rustig in zijn slaap overleden, op 85 jarige leeftijd, de heer Henk Franssen. Henk was een van onze zeer trouwe parochianen, die bijna elke zondag, samen met zijn vrouw Thérese, de zondagsviering meemaakte. Meer dan 25 jaar was hij dirigent van het Gregoriaanse koor. Hiervoor ontving hij de gouden Gregorius medaille. Henk was geliefd en vertrouwd, die met ons heeft geleefd, met ons heeft gelachen. Zijn beeld staat gebeiteld in ons geheugen. Zoals hij geleefd heeft, zo is hij ook gestorven: “In manus tuas, Domine, commendo spiritual meum – In Uw handen , mijn Heer, beveel ik mijn geest.”

Vrijdag 29 maart was de uitvaartdienst van mevrouw Co Schrover-Manders. Zij is 93 jaar oud geworden.

Donderdag 28 maart was in onze kerk de uitvaartdienst van de heer Frans Andriessen. Hij is 89 jaar oud geworden. 

Op maandag 4 maart overleed in alle rust op 101 jarige leeftijd onze oudste parochiaan mevrouw Gré Werner – de Boer. Op de rouwkaart stond: “Haar leven was liefde geven”. Wat een vrouw, wat een voorbeeld. Wat een moed, een moderne moeder Theresa. Zij trouwde als jonge vrouw met een man, die al tien kinderen had en waarvan er drie anders begaafd waren. Samen kregen zij nog een elfde kind. Samen gaven zij vorm aan het grote gezin. Met echte liefde droeg zij ieder kind een warm hart toe. Onderscheid was er niet. Haar droge humor heeft zij tot bijna het einde van haar leven bewaard. Gré had veel te geven. Ze wist van binnenuit dat mensen elkaar nodig hebben. Vol vertrouwen dat het goed zou komen is zij door de poort van de dood gegaan. Op 11 maart was haar afscheidsviering, waarna crematie op Den en Rust.

Op woensdag 6 maart overleed in overgave op 87 jarige leeftijd mevrouw Hennie Huls – Degenaar. Hennie was een vrouw, die zeer betrokken was bij de gezinnen van haar twaalf kinderen en bij haar vrienden. Hennie heeft geen gemakkelijk leven gehad en de vele stormen die zij moest trotseren hebben ook pijn achtergelaten. Maar zij ging door: haar koppie fier omhoog. Dinsdag 12 maart was haar afscheidsviering waarna crematie op Den en Rust.

Woensdag 27 februari is Nelleke Stoop-van Paridon overleden en de dag erna Jan Stoop, haar echtgenoot. De uitvaartdienst voor hen beiden was donderdag 7 maart om 13.30 uur in onze kerk.  Precies zoals ze het hadden gewenst zijn ze kort na elkaar vredig ingeslapen. Jan en Nelleke Stoop waren markante inwoners van Bosch en Duin. Jan Stoop was van 1973 tot 1992 algemeen directeur van het WKZ in Utrecht. De kinderarts, die zelf geen kinderen had,  stond bekend als zeer kritisch en progressief lid van de katholieke kerk. Hij was de initiatiefnemer van het ‘Professorenmanifest’ van 35 gerenommeerde kritische hoogleraren die het bisdom verweet ‘op autoritaire wijze sprankelende geloofsgemeenschappen kapot te maken’. Jan Stoop, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde, verzette zich openlijk tegen de wijze waarop volgens aartsbisschop Eijk van Utrecht de mis gevierd moest worden. Na zijn pensioen was Jan Stoop actief betrokken bij diverse academische, medische en maatschappelijke organisaties.  Jan schreef meerdere boeken, onder meer over het spanningsveld tussen de schepping en de evolutieleer.  Nelleke Stoop was doctor in de letteren en promoveerde op 80-jarige leeftijd nog op een onderzoek naar het Hooglied, een van de boeken van het Oude Testament. Nelleke  was de laatste jaren niet meer actief aanwezig in onze geloofsgemeenschap, omdat ze geestelijk achteruitging. Jan was haar mantelzorger.
We gaan hen zeker missen.

Op 14 februari is in Schutsmantel onze parochiaan Virginie Bruns overleden in de leeftijd van 94 jaar. Van jongsafaan was Virginie verbonden aan onze geloofsgemeenschap. Haar leven werd gekenmerkt door zorg en aandacht voor anderen. Als kraamverpleegkundige werkte zij in het Kromme Rijn-gebied; een tijdperk dat voor haar altijd dierbaar in gedachten is gebleven. Toen in 1961 het ziekenhuis Berg en Bosch geopend werd, kon Virginie hoofd op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie worden. Vele kinderen uit Bilthoven  hebben met haar deskundige hulp het levenslicht gezien. Naast haar werktaak, en daarna, heeft zij veel vrijwilligerswerk verricht, zoals bij Tafeltje-dek-je, de jaarlijkse  verkoop van kinderpostzegels, hulp bij het Utrechts Landschap en bij Stichting Welzijn Ouderen . Binnen de parochie was Virginie ook een van de trouwe contactpersonen in de wijk.  Zaterdag 23 februari was de afscheidsviering in onze kerk, waarna de begrafenis volgde bij haar ouders op ons kerkhof. Wij wensen ook haar vriendin Ria van der Werf, die m.n. in de laatste jaren veel voor  Virginie betekend heeft,  bijzondere steun en vrede toe.

Zondagmiddag 27 januari overleed in bijzijn van zijn lief op 82 jarige leeftijd Ben Hak. Voor ons als geloofsgemeenschap heeft hij veel betekend. Zijn jarenlange onafgebroken inzet voor het koor Cantate heeft een kostbaar spoor achtergelaten. Afgelopen september ontving hij daarvoor een gouden medaille van de Gregoriusvereniging. Ook was hij op zijn orgel begeleider van de Open Kringvieringen. Zo was hij ook geen onbekende in de verschillende verzorgings- en verpleeghuizen. Nooit deed je tevergeefs een beroep op hem!  Maar niet alleen in de kerken was hij actief, ook maatschappelijk heeft hij veel gedaan en kreeg daarvoor de Medaille van verdienste in het zilver van de Gemeente De Bilt. En als bijzonder moment werd hij ook nog lid in de Orde van Oranje-Nassau.  In september kreeg Ben te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij kon accepteren, dat hij niet meer beter werd en heeft tot het laatste toe genoten van het leven. Er is veel gepraat en in zijn laatste week heeft hij in alle rust afscheid genomen van de mensen die hem dierbaar waren en kon hij zich zo met de klanken van het In Paradisum neerleggen in Gods handen.
Voor ons blijft de dankbaarheid en de vele herinneringen.

Op 22 januari is de heer Bruun Brederode overleden. De uitvaartdienst is zaterdag 26 januari om 10.30 uur in onze kerk met na afloop gelegenheid tot condoleren.

Op 17 januari is Thea Schoonhoven (Den Dolder) in het Diaconessenhuis in Utrecht overleden, in de leeftijd van 78 jaar.
Thea was, evenals Riet, in haar leven altijd werkzaam voor en gericht op het welzijn van anderen; speciaal hen die op enigerlei wijze  hulpbehoevend waren. Zo was zij werkzaam aan de Mytylschool in Utrecht, en daarnaast behulpzaam bij de Voedselbank inde gemeente De Bilt, bij het Hospice Demeter en de Vrijw.Term.Thuiszorg, de Emmaus-winkel, de Schutsmantel, en in onze lokale parochie-gemeenschap. Als je dit allemaal bij elkaar ziet staan, dan val je stil, vol verwondering en bewondering. 7 Kaarsen werden daarom ontstoken door vertegenwoordigers van de genoemde instanties in de vorm van 7 hartjes. Begrijpelijk dat bij de oecumenische Afscheidsviering op dinsdag 22 januari de kerk helemaal gevuld was:  naast de familieleden, ook de warme aanwezigheid van de vele vrienden en vriendinnen, en van onze parochianen. Het was wel symbolisch dat tijdens de Herdenkingsdienst sneeuwvlokken over ons plekje aarde neerdwarrelden, en alles wit overdekten. De begrafenis was daarna op “Het Stille Hofje” aan de Pleineslaan in Den Dolder. Voor Riet zal in de komende tijd het overlijden van Thea een heel gemis zijn. Moge Thea nu geborgenheid ervaren in Gods licht en vrede.

Zaterdag 19 januari was de herdenkingsdienst van de heer Jeroen Hiep, zoon van mevrouw Do van den Boogaard. De heer Hiep is 55 jaar oud geworden. 

Dinsdag 18 december is de heer Tom Specken overleden. Zaterdag 22 december was in onze kerk de herdenkingsdienst.

Op 20 november is in het UMC te Utrecht Else Veldhoven-Kappetein (Putterlaan 191) overleden in de leeftijd van 74 jaar. Else was een gelovige, sociaal-geëngageerde vrouw met een groot hart. Zij is in haar aktieve leven docente geweest op Roverestein, waar puberende meisjes een meer persoonlijk begeleiding en opvoeding kregen naar het sociale leven toe. Dat zij dit met hart en ziel deed, bleek wel na haar pensioen: sommige kontakten zijn altijd gebleven. Ook was zij behulpzaam bij het blindeninstituut Bartimëus in Zeist. Bij haar afscheidsviering op 29 november in onze kerk waren dan ook enigen van Bartimëus aanwezig.  Na de viering was op ons kerkhof de bijzetting in het graf van haar man Joop.

Op 24 november overleed in het hospice in Zeist te midden van zijn gezin de heer Jan Visser. Hij werd 84 jaar. Jan was een vechter tot het laatste. De wil was er nog, maar de kracht niet meer. Jan was een bekende inwoner van De Bilt. Als sociaal mens en als prins carnaval had hij veel vrienden. Hij stond voor iedereen klaar. De drukke crematieplechtigheid was vrijdag 30 november in Leusden.

Op 21 november overleed in het Leendert Meeshuis Henriëtte Degenaar – Wachters. Zij werd 94 jaar. Henriëtte: wat een bijzonder mens. Ze zou verbaasd staan als ik haar nu zou vertellen, dat zij, door haar sterven en zeker ook door haar laatste periode gemeenschap gemaakt heeft, zoals zij dat met name veel in haar tijd in Frankrijk gedaan heeft, zoals een kerkgemeenschap zou horen te zijn: er voor elkaar zijn. En zij was één van ons. Zij hield van samen! Altijd zonnig en optimistisch en aandacht voor iedereen. Jan en Henriétte waren bijna 70 jaar getrouwd. In een volle kerk hebben we woensdag 28 november afscheid van haar genomen, waarna crematie op Den en Rust.

Na bijna 40 jaar ms.-ziekte is Wies Gockel-Merx, Burg.v.dBorchlaan 1, op woensdag 21 november heel bewust, moedig, en vol vertrouwen, overleden in de leeftijd van 70 jaar. Ondanks haar toenemende, verlammende ziekte was Wies altijd blijmoedig, optimistisch, en positief van aard. Mede dank zij de bijzondere zorg en liefdevolle nabijheid van haar man Tom  kon zij dit zoveel jaren lang en tot het eind toe zo volbrengen. Een mensenleven gaat niet altijd over rozen, maar deze weg was voor haar ( en voor hen samen) wel erg zwaar. Niettemin bleef zij de opgewekte, meelevende moeder en oma voor haar kinderen en kleinkinderen.en voor de vele vriendinnen/vrienden  die haar regelmatig bezochten. Op maandag 26 november was in een volle kerk de afscheidsviering voor haar, waarna in besloten kring de crematie volgde in Den en Rust.

Op 10 november is rustig overleden mevrouw Dorien Kersten. Zij werd 95 jaar. Dorien voelde zich thuis in onze gemeenschap en heeft vele jaren gezongen in ons koor Cantate. De crematieplechtigheid op zaterdag 17 november werd door haar kinderen verzorgd.

Op 23 oktober is thuis overleden in de leeftijd van 88 jaar onze trouwe parochiaan de heer André Ekas. Steeds weer kom je tot de ontdekking dat ieder mens uniek is. André was een lieve, eigenzinnige man en een bijzondere vader en opa.  Hij was een trouwe parochiaan. Toen hij nog goed ter been was, was hij hier bijna iedere zondag. André had een boek wat hem zeer dierbaar was. Het boek “Langs lijnen van geleidelijkheid” van Louis Couperus. Het motief in dit boek zijn de lijnen, het leven wordt vergeleken met een lijn. Ieder leven heeft een lijn, een richting, een weg, een pad: langs die lijn moet het leven vervloeien in de dood. Woensdag 30 oktober was zijn afscheidsviering in onze kerk.

Op 21 oktober is de heer Theo Wachters overleden. Hij is 92 Jaar oud geworden. De afscheidsviering was zaterdag 27 oktober in onze kerk.

Dinsdag 16 oktober is mevrouw Julie Feldbrugge overleden. Zij is 87 jaar oud geworden. De afscheidsdienst is was dinsdag 23 oktober om 14.00 uur in onze kerk, waarna de crematie in Den en Rust.