Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk.

Dinsdag 30 oktober om 11.00 uur is in onze kerk de uitvaartdienst van de heer André Ekas met aansluitend de begrafenis op ons kerkhof.

Op 21 oktober is de heer Theo Wachters overleden. Hij is 92 Jaar oud geworden. De afscheidsviering was zaterdag 27 oktober in onze kerk.

Dinsdag 16 oktober is mevrouw Julie Feldbrugge overleden. Zij is 87 jaar oud geworden. De afscheidsdienst is was dinsdag 23 oktober om 14.00 uur in onze kerk, waarna de crematie in Den en Rust.

op 27september is, in haar slaap, Nel Peeters overleden. Zij was vele jaren vrijwilliger en een vertrouwde medewerker van het kerkelijk bureau. De afscheidsdienst was donderdag 4 oktober.

In de nacht van 16 september is mevrouw Saskia Maas overleden. Zij is 57 jaar oud geworden. De herdenkingsdienst was donderdag 20 september  in onze kerk. 

Op woensdag 12 september is vroeg in de morgen  Elly de Wit-Van der Grinten (94 jaar) in Huize ’t Oosten overleden. Hoewel zij  qua leeftijd  oud is geworden, bleef zij tot de laatste weken sterk verbonden met iedereen, met veel belangstelling en interesse.  De kinderen hebben haar , vooral in deze weken, steeds goed verzorgd en begeleid.  Elly was  heel bijzonder gehecht aan onze kerk en parochie: de spiritualiteit vanuit het 2e Vaticaans Concilie sprak haar zeer aan. Daarom  was ook de 8-Mei-|Beweging belangrijk voor haar, en was zij lid van de Mariënburg-vereniging.  In het verleden was zij ook nauw betrokken bij de voorbereiding van de maandelijkse thema-diensten in de pastorie, evenals  bij de bezinningsmiddagen o.l.v. Joke Mourits. Die religieuze bodem was voor haar  door alle levensmomenten  heen de dragende kracht.  In dat vertrouwen is zij ook heel rustig  in overgave gestorven. Maandag 17 september was de afscheidsviering in onze kerk, waarna de bijzetting in het familiegraf op ons kerkhof. Dat zij nu in Gods licht geborgenheid mag vinden.

Op 29 augustus is mevrouw Greet Bleeker-Willenbroek overleden. Zaterdag 1 september was de uitvaartdienst in onze kerk met aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Mevrouw Bleeker is 91 jaar oud geworden.

Op 17 juli is in Schutsmantel Betty Bastiaanse-Galama overleden in de leeftijd van 89 jaar. Velen zullen haar nog kennen van de bekende Herenmodezaak in Utrecht.   Betty was altijd die zachte, maar ook nuchtere vrouw en moeder, met haar Friese aard en karakter; dat gaf een eigen persoonlijke kleur aan haar leven: betrouwbaar, solidair, open van hart, met ruimte en respect voor iedereen. Met ieder die zij kende, was zij tot de laatste dag toe heel bijzonder betrokken. Toen zij bemerkte, dat door ziekte haar leven hier niet verder meer kon, hoefde het voor haar ook niet meer, en is zij te midden van haar kinderen in alle rust en overgave gestorven. Op dinsdag 24 juli was de afscheidsdienst in onze kerk, waarna de bijzetting volgde in het familiegraf op Den en Rust.

Op vrijdag 13 juli is de heer Bernard Eilers op 87 jarige leeftijd overleden. De afscheidsviering was op zaterdag 21 juli, waarna de begrafenis op ons kerkhof.

Op 10 juni is in de Schutsmantel onze parochiaan Cees Bus overleden, 81 jaar oud. Cees is geboren in de schaduw van de basiliek van St. Jan in Laren; daarom was hij zeer gehecht aan zijn geboorteplaats en ging hij ieder jaar deelnemen aan de St.Jansprocessie. Dat was hét grote evenement voor hem.Hier in de parochie heeft Cees enige jaren geleden nog meegezongen in het Gregoriaans Koor en hij zong in het koor van Dijnselburg. Dinsdag 19 juni was de afscheidsdienst in de kapel van Schutsmantel, waarna de crematie volgde in crematorium Rusthof in Leusden.

Zaterdagavond 2 juni is Gerard Zuidberg overleden. Gerard Aloysius Zuidberg * Zwolle, 30 juni 1936 † Leersum, 2 juni 2018.
Gerard Zuidberg heeft veel voor onze geloofsgemeenschap betekend. Hij was een bezielende en geliefde man. Hij heeft de parochiële voorgangers begeleid, was de stuwende kracht achter ons Leerhuis en heeft ons geholpen in woelige tijden. We zullen hem missen. Uit de tekst bij ons rouwboeket: ‘Dankzij jou konden we met vertrouwen nieuwe wegen inslaan. Wat jij gezaaid hebt, zullen wij verder tot bloei laten komen’. Gerard heeft zijn leven voltooid op de plek waar hij zo graag was, de tuin in Leersum. Hij stierf met het zicht op zijn tuin, omgeven door de pracht van bloemen en vogels. De afscheiddienst was op 8 juni in Maartensdijk. Wij wensen Marie-José veel sterkte toe.                       
Gerard heeft veel betekend voor heel veel mensen. In onderstaande in memoriams kunt u daarover meer lezen:

in memoriam door Ad de Groot
In memoriam door René Grotenhuis
In memoriam door Marinus van den Berg

  
Donderdag 17 mei was in onze kerk de herdenkingsdienst voor mevrouw J.C. Naastepad-van Eijkelenburg.

Zondag 13 mei zijn in onze kerk drie kinderen gedoopt: Philippe Moerkerk, Katell Keravel en Floriene Soffers. Wij heten hen van harte welkom.

Op maandag 2 april is mevrouw Th.C.M. Bouman-Verhaar overleden in De Biltse Hof. De afscheidsviering was dinsdag 10 april. Op de rouwkaart stond een gedicht van F. Pessao, dat  treffend haar persoon weergeeft met haar prachtige uitstraling:  “Zij kwam, glimlachend, elegant; de voetstap  ongehaast en licht.  En ik die kwam met mijn verstand, maakte meteen ’t juiste gedicht….”.   Trees was altijd een nabije, zorgzame moeder voor haar kinderen, en een liefdevolle steun voor haar wetenschappelijke man Maarten Anne Bouman. Door een ernstige val heeft zij een moeilijk laatste half jaar gekend.  Op dinsdag 10 april heeft in familiekring de afscheidsviering plaats gevonden in onze kerk, waarna de crematie-plechtigheid was in Den en Rust.