Op deze plek vindt u informatie over uitvaart, doop en huwelijk.

Donderdag 14 februari is mevrouw Virginie Bruns overleden. De uitvaartdienst is zaterdag 23 februari om 11.00 uur in onze kerk, met aansluitend de begrafenis op ons kerkhof.

Zaterdag 2 februari is in de St. Maartenskerk in Maartensdijk de uitvaartdienst van de heer Ben Hak, om 11.30 uur. Voofgaand is er gelegenheid tot condoleren, vanaf 10.30 uur. Ben was altijd nauw betrokken bij onze geloofsgemeenschap, o.a. als dirigent van het Cantatekoor.

Op 22 januari is de heer Bruun Brederode overleden. De uitvaartdienst is zaterdag 26 januari om 10.30 uur in onze kerk met na afloop gelegenheid tot condoleren.

Op 17 januari is Thea Schoonhoven (Schröder v.d.Kolklaan 24) in het Diak.Ziekenhuis in Utrecht overleden, in de leeftijd van 78 jaar.

Thea was, evenals Riet, in haar leven altijd werkzaam voor en gericht op het welzijn van anderen; speciaal hen die op enigerlei wijze  hulpbehoevend waren. Zo was zij werkzaam aan de Mytylschool in Utrecht, en daarnaast behulpzaam bij de Voedselbank inde gemeente De Bilt, bij het Hospice Demeter en de Vrijw.Term.Thuiszorg, de Emmaus-winkel, de Schutsmantel, en in onze lokale parochie-gemeenschap. Als je dit allemaal bij elkaar ziet staan, dan val je stil, vol verwondering en bewondering. 7 Kaarsen werden daarom ontstoken door vertegenwoordigers van de genoemde instanties in de vorm van 7 hartjes. Begrijpelijk dat bij de oecumenische Afscheidsviering op dinsdag 22 januari de kerk helemaal gevuld was:  naast de familieleden, ook de warme aanwezigheid van de vele vrienden en vriendinnen, en van onze parochianen. Het was wel symbolisch dat tijdens de Herdenkingsdienst sneeuwvlokken over ons plekje aarde neerdwarrelden, en alles wit overdekten. De begrafenis was daarna op “Het Stille Hofje” aan de Pleineslaan in Den Dolder. Voor Riet zal in de komende tijd het overlijden van Thea een heel gemis zijn. Moge Thea nu geborgenheid ervaren in Gods licht en vrede.


Zaterdag 19 januari was de herdenkingsdienst van de heer Jeroen Hiep, zoon van mevrouw Do van den Boogaard. De heer Hiep is 55 jaar oud geworden. 

Dinsdag 18 december is de heer Tom Specken overleden. Zaterdag 22 december was in onze kerk de herdenkingsdienst.

Op 20 november is in het UMC te Utrecht Else Veldhoven-Kappetein (Putterlaan 191) overleden in de leeftijd van 74 jaar. Else was een gelovige, sociaal-geëngageerde vrouw met een groot hart. Zij is in haar aktieve leven docente geweest op Roverestein, waar puberende meisjes een meer persoonlijk begeleiding en opvoeding kregen naar het sociale leven toe. Dat zij dit met hart en ziel deed, bleek wel na haar pensioen: sommige kontakten zijn altijd gebleven. Ook was zij behulpzaam bij het blindeninstituut Bartimëus in Zeist. Bij haar afscheidsviering op 29 november in onze kerk waren dan ook enigen van Bartimëus aanwezig.  Na de viering was op ons kerkhof de bijzetting in het graf van haar man Joop.

Op 24 november overleed in het hospice in Zeist te midden van zijn gezin de heer Jan Visser. Hij werd 84 jaar. Jan was een vechter tot het laatste. De wil was er nog, maar de kracht niet meer. Jan was een bekende inwoner van De Bilt. Als sociaal mens en als prins carnaval had hij veel vrienden. Hij stond voor iedereen klaar. De drukke crematieplechtigheid was vrijdag 30 november in Leusden.

Op 21 november overleed in het Leendert Meeshuis Henriëtte Degenaar – Wachters. Zij werd 94 jaar. Henriëtte: wat een bijzonder mens. Ze zou verbaasd staan als ik haar nu zou vertellen, dat zij, door haar sterven en zeker ook door haar laatste periode gemeenschap gemaakt heeft, zoals zij dat met name veel in haar tijd in Frankrijk gedaan heeft, zoals een kerkgemeenschap zou horen te zijn: er voor elkaar zijn. En zij was één van ons. Zij hield van samen! Altijd zonnig en optimistisch en aandacht voor iedereen. Jan en Henriétte waren bijna 70 jaar getrouwd. In een volle kerk hebben we woensdag 28 november afscheid van haar genomen, waarna crematie op Den en Rust.

Na bijna 40 jaar ms.-ziekte is Wies Gockel-Merx, Burg.v.dBorchlaan 1, op woensdag 21 november heel bewust, moedig, en vol vertrouwen, overleden in de leeftijd van 70 jaar. Ondanks haar toenemende, verlammende ziekte was Wies altijd blijmoedig, optimistisch, en positief van aard. Mede dank zij de bijzondere zorg en liefdevolle nabijheid van haar man Tom  kon zij dit zoveel jaren lang en tot het eind toe zo volbrengen. Een mensenleven gaat niet altijd over rozen, maar deze weg was voor haar ( en voor hen samen) wel erg zwaar. Niettemin bleef zij de opgewekte, meelevende moeder en oma voor haar kinderen en kleinkinderen.en voor de vele vriendinnen/vrienden  die haar regelmatig bezochten. Op maandag 26 november was in een volle kerk de afscheidsviering voor haar, waarna in besloten kring de crematie volgde in Den en Rust.

Op 10 november is rustig overleden mevrouw Dorien Kersten. Zij werd 95 jaar. Dorien voelde zich thuis in onze gemeenschap en heeft vele jaren gezongen in ons koor Cantate. De crematieplechtigheid op zaterdag 17 november werd door haar kinderen verzorgd.

Op 23 oktober is thuis overleden in de leeftijd van 88 jaar onze trouwe parochiaan de heer André Ekas. Steeds weer kom je tot de ontdekking dat ieder mens uniek is. André was een lieve, eigenzinnige man en een bijzondere vader en opa.  Hij was een trouwe parochiaan. Toen hij nog goed ter been was, was hij hier bijna iedere zondag. André had een boek wat hem zeer dierbaar was. Het boek “Langs lijnen van geleidelijkheid” van Louis Couperus. Het motief in dit boek zijn de lijnen, het leven wordt vergeleken met een lijn. Ieder leven heeft een lijn, een richting, een weg, een pad: langs die lijn moet het leven vervloeien in de dood. Woensdag 30 oktober was zijn afscheidsviering in onze kerk.

Op 21 oktober is de heer Theo Wachters overleden. Hij is 92 Jaar oud geworden. De afscheidsviering was zaterdag 27 oktober in onze kerk.

Dinsdag 16 oktober is mevrouw Julie Feldbrugge overleden. Zij is 87 jaar oud geworden. De afscheidsdienst is was dinsdag 23 oktober om 14.00 uur in onze kerk, waarna de crematie in Den en Rust.

op 27september is, in haar slaap, Nel Peeters overleden. Zij was vele jaren vrijwilliger en een vertrouwde medewerker van het kerkelijk bureau. De afscheidsdienst was donderdag 4 oktober.

In de nacht van 16 september is mevrouw Saskia Maas overleden. Zij is 57 jaar oud geworden. De herdenkingsdienst was donderdag 20 september  in onze kerk. 

Op woensdag 12 september is vroeg in de morgen  Elly de Wit-Van der Grinten (94 jaar) in Huize ’t Oosten overleden. Hoewel zij  qua leeftijd  oud is geworden, bleef zij tot de laatste weken sterk verbonden met iedereen, met veel belangstelling en interesse.  De kinderen hebben haar , vooral in deze weken, steeds goed verzorgd en begeleid.  Elly was  heel bijzonder gehecht aan onze kerk en parochie: de spiritualiteit vanuit het 2e Vaticaans Concilie sprak haar zeer aan. Daarom  was ook de 8-Mei-|Beweging belangrijk voor haar, en was zij lid van de Mariënburg-vereniging.  In het verleden was zij ook nauw betrokken bij de voorbereiding van de maandelijkse thema-diensten in de pastorie, evenals  bij de bezinningsmiddagen o.l.v. Joke Mourits. Die religieuze bodem was voor haar  door alle levensmomenten  heen de dragende kracht.  In dat vertrouwen is zij ook heel rustig  in overgave gestorven. Maandag 17 september was de afscheidsviering in onze kerk, waarna de bijzetting in het familiegraf op ons kerkhof. Dat zij nu in Gods licht geborgenheid mag vinden.

Op 29 augustus is mevrouw Greet Bleeker-Willenbroek overleden. Zaterdag 1 september was de uitvaartdienst in onze kerk met aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Mevrouw Bleeker is 91 jaar oud geworden.

Op 17 juli is in Schutsmantel Betty Bastiaanse-Galama overleden in de leeftijd van 89 jaar. Velen zullen haar nog kennen van de bekende Herenmodezaak in Utrecht.   Betty was altijd die zachte, maar ook nuchtere vrouw en moeder, met haar Friese aard en karakter; dat gaf een eigen persoonlijke kleur aan haar leven: betrouwbaar, solidair, open van hart, met ruimte en respect voor iedereen. Met ieder die zij kende, was zij tot de laatste dag toe heel bijzonder betrokken. Toen zij bemerkte, dat door ziekte haar leven hier niet verder meer kon, hoefde het voor haar ook niet meer, en is zij te midden van haar kinderen in alle rust en overgave gestorven. Op dinsdag 24 juli was de afscheidsdienst in onze kerk, waarna de bijzetting volgde in het familiegraf op Den en Rust.

Op vrijdag 13 juli is de heer Bernard Eilers op 87 jarige leeftijd overleden. De afscheidsviering was op zaterdag 21 juli, waarna de begrafenis op ons kerkhof.

Op 10 juni is in de Schutsmantel onze parochiaan Cees Bus overleden, 81 jaar oud. Cees is geboren in de schaduw van de basiliek van St. Jan in Laren; daarom was hij zeer gehecht aan zijn geboorteplaats en ging hij ieder jaar deelnemen aan de St.Jansprocessie. Dat was hét grote evenement voor hem.Hier in de parochie heeft Cees enige jaren geleden nog meegezongen in het Gregoriaans Koor en hij zong in het koor van Dijnselburg. Dinsdag 19 juni was de afscheidsdienst in de kapel van Schutsmantel, waarna de crematie volgde in crematorium Rusthof in Leusden.

Zaterdagavond 2 juni is Gerard Zuidberg overleden. Gerard Aloysius Zuidberg * Zwolle, 30 juni 1936 † Leersum, 2 juni 2018.
Gerard Zuidberg heeft veel voor onze geloofsgemeenschap betekend. Hij was een bezielende en geliefde man. Hij heeft de parochiële voorgangers begeleid, was de stuwende kracht achter ons Leerhuis en heeft ons geholpen in woelige tijden. We zullen hem missen. Uit de tekst bij ons rouwboeket: ‘Dankzij jou konden we met vertrouwen nieuwe wegen inslaan. Wat jij gezaaid hebt, zullen wij verder tot bloei laten komen’. Gerard heeft zijn leven voltooid op de plek waar hij zo graag was, de tuin in Leersum. Hij stierf met het zicht op zijn tuin, omgeven door de pracht van bloemen en vogels. De afscheiddienst was op 8 juni in Maartensdijk. Wij wensen Marie-José veel sterkte toe.                       
Gerard heeft veel betekend voor heel veel mensen. In onderstaande in memoriams kunt u daarover meer lezen:

in memoriam door Ad de Groot
In memoriam door René Grotenhuis
In memoriam door Marinus van den Berg

  
Donderdag 17 mei was in onze kerk de herdenkingsdienst voor mevrouw J.C. Naastepad-van Eijkelenburg.

Zondag 13 mei zijn in onze kerk drie kinderen gedoopt: Philippe Moerkerk, Katell Keravel en Floriene Soffers. Wij heten hen van harte welkom.

Op maandag 2 april is mevrouw Th.C.M. Bouman-Verhaar overleden in De Biltse Hof. De afscheidsviering was dinsdag 10 april. Op de rouwkaart stond een gedicht van F. Pessao, dat  treffend haar persoon weergeeft met haar prachtige uitstraling:  “Zij kwam, glimlachend, elegant; de voetstap  ongehaast en licht.  En ik die kwam met mijn verstand, maakte meteen ’t juiste gedicht….”.   Trees was altijd een nabije, zorgzame moeder voor haar kinderen, en een liefdevolle steun voor haar wetenschappelijke man Maarten Anne Bouman. Door een ernstige val heeft zij een moeilijk laatste half jaar gekend.  Op dinsdag 10 april heeft in familiekring de afscheidsviering plaats gevonden in onze kerk, waarna de crematie-plechtigheid was in Den en Rust.