Onze parochie werd canoniek opgericht op 1 april 1923.
Aanvankelijk werden de diensten gehouden in een noodkerk aan de Haydnlaan 13.

Opdracht tot het ontwerp van het kerkgebouw en de pastorie werd verleend aan de architect Herman Kroes.
Bouw en inrichting waren begin 1926 voltooid, waarna de kerk wijding op 11 mei 1926 werd verricht door de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. van de Wetering.

Als u de kerk binnenkomt wordt uw blik onmiddellijk getrokken naar de heldergetinte altaartafel. Deze is naar een ontwerp van Dom van der Laan o.s.b. en verving in 1965 het oorspronkelijke altaar. De engelenkoren in de absis achter het altaar zijn van de schilder Matthieu Wiegman, die deze in 1928 voltooide.

In de Mariakapel, links van de altaartafel, zijn in 1932 schilderin gen aangebracht door Frère Francois o.s.b. (Jaap Mes). In de Mariakapel staat ook het bronzen rustaltaar, het sepulcrum, waar de hosties en de wijn in bewaard worden. Het is gemaakt door de kunstenaars Jan Eloy en Leo Brom (van hen zijn ook de 6 bronzen kandelaars die bij uitvaart-vieringen gebruikt worden). Achter het sepulcrum staat de
houten, vergulde reliekschrijn van Ernst Voorhoeve.
De Oostenrijkse kunstenaar Adam Winter verrijkte de kerk in 1937 met zijn apostelen- en evangelistenfiguren, die u tegen de pilaren geplaatst ziet.

Het beschilderde kruis boven de altaartafel is van de kunstenaar Lambert Simon. Van zijn hand zijn ook de kruiswegstaties en de muurschildering "De prediking van Judas Thaddeus" rechts naast de preekstoel (1942); na de oorlog schilderde hij boven de
Mariakapel "Maria's opgang naar de tempel".

In 1948 kreeg de kerk haar fraaie gebrandschilderde ramen, een schepping van de glazenier W. Mengelberg.
De capsula (dit is het vaatje waarin hosties meegenomen kunnen worden), het kruis in de Mariakapel en de smeedijzeren
Josephkandelaar zijn werkstukken van Nico Witteman.

De kandelaar waarop de doopkaars staat is van Jan Noyons.
De kerststal is een kunstwerk van Hubert Lang.
De reliëfs op de preekstoel zijn van de Oostenrijkse kunstenaar Adam Winter.

In de doopkapel zijn de muurschilderingen van de hand van Otto van Rees. Het doopvont is een ontwerp van André Volten (1974). De kelken en schalen die gebruikt worden tijdens de zondagse vieringen zijn van de hand van de edelsmid Gijs
Romme.

Vanaf 1923 waren de navolgende pastores aan onze
parochie verbonden:

1923 - 1928 Pastoor Anton Hamers
1928 - 1947 Pastoor Herman Dijckhoff
1947 - 1961 Pastoor Petrus Popma
1961 - 1970 Pastoor Jan Walraven
1971 - 1976 Pastoor Huub Bary
vanaf mei 1977 Pater Gerard Oostvogel o.p.
1979 - 2003 Pastor Gerard Weersink
2003 - 2011 Pastor Annelies van den Boogaard
2005 - 2014 Pastor Frans Zwarts

Sinds maart 2011 hebben wij een regionaal pastoresteam.