Een grote stap in de geloofsopvoeding van de kinderen is de Eerste Communie. In onze geloofsgemeenschap vindt één keer per jaar de Eerste Communieviering plaats, meestal in mei. Voor dit feest ontvangen alle kinderen van parochianen, die het volgende schooljaar in groep 4 van de basisschool zitten, aan het eind van groep 3 een uitnodiging voor de voorbereiding. In september start de voorbereiding met de zgn. startzondag.

De voorbereiding vindt in 12 bijeenkomsten plaats.. In groepjes van maximaal 8 kinderen komen we na schooltijd in de pastorie bij elkaar. De kinderen krijgen allemaal een werkmap, waarin iedere bijeenkomst een nieuw hoofdstuk komt. Aan de hand van de werkmap gaan we met de kinderen "Op reis in het Land van Geloven" en praten we met elkaar over onderwerpen zoals: Wat gebeurde er toen je gedoopt werd? Wat is bidden? Wat is de Eerste Communie? Wat gebeurt er in de viering? Wat is een kerk en wat zien we daar?

De ouders worden actief betrokken bij de voorbereiding. Zij kunnen intekenen voor allerlei activiteiten, zoals hulpouder zijn bij de bijeenkomsten, meedenken over de liturgie, voorbereiden van het Joodse paasmaal, e.d.

Gedurende de voorbereidingsperiode zijn er enkele ouderavonden. Naast praktische informatie is er elke avond een inhoudelijk deel, waarin de ouders zich verdiepen in één van de vele aspecten die met de Eerste Communie en de Eucharistie samenhangen. De avonden worden verzorgd door de leden van de werkgroep.
De communie-ouders ervaren alle avonden als erg inspirerend.

Eén van de ouderavonden is een avond voor ouders én communicanten. Wij vieren dan het Joodse paasmaal en er is een korte speurtocht door de kerk.

De voorbereiding wordt gedaan door Arja Santer.


Voor vragen en deelname kunt u zich wenden tot Arja Santer
(tel. 030-2746952, email: arjasanter@gmail.com)

Planning 2e helft voorbereiding