Steunpunt vluchtelingen de Bilt zoekt vrijwilligers
13-07-2017  09:45

Jaarlijks komen 50 -100 statushouders (vluchtelingen met een asiel- of verblijfsvergunning) in de gemeente De Bilt wonen. Steunpunt Vluchtelingen De Bilt helpt hen de eerste 2 jaar bij de inburgering, met als hoofddoel het zelfstandig kunnen functioneren in onze samenleving.

 Door de situatie in onder meer Syrië is het aantal nieuwe vluchtelingen in De Bilt dit jaar toegenomen en de verwachting is dat ook het aankomende halfjaar meer statushouders in onze gemeente zullen worden gehuisvest.

 Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er is op korte termijn vooral behoefte aan maatschappelijke begeleiders. Zij helpen hun cliënten bijvoorbeeld met het invullen van de noodzakelijke formulieren, maken hen wegwijs in de gemeente, helpen met schoolkeuze en gaan de eerste keer mee naar de huis- en tandarts. Meer informatie vind je op https://steunpuntvluchtelingendebilt.nl en in bijgevoegde functieomschrijving.

Taakomschrijving mstch beg steunpunt.pdf

Werkzaamheden kerkhof
08-06-2017  14:32

Het kerkhof is klaar. Het is erg mooi geworden!

ALS-Lenteloop
16-05-2017  13:32

 

Zondag 14 mei vond de tweede ALS-Lenteloop plaats. Het was weer een groot succes! Het OLV-wandelteam telde 47 deelnemers, van alle leeftijden, en 92 donateurs. En dan hebben we de hardlopers nog niet eens meegeteld! 

Een reactie van Vincent Cornelissen: 'Het was hartverwarmend zo'n grote groep van de OLV tegen te komen bij en rond de ALS Lenteloop. Ofschoon ik gisteren aan het einde van de dag echt op was, heb ik toch ervaren hoeveel energie jullie warme aanwezigheid geeft. Daar zijn geen woorden voor. Dus daarom maar zo: Dank! Zo voelt Samen Kerk dus'.

Via deze link is een bedankfilmpje van Vincent te zien op de website ALS Lenteloop

Basisschool De Kameleon haalt €2.305 op
02-05-2017  13:20

Vastenactie Kameleon.pdf

terugblik Oecumenische Paasviering voor ouderen en belangstellenden
26-04-2017  16:04

Op 19 april jl. was er weer in de OLV kerk de traditionele oecumenische paasviering voor ouderen.

Dankzij de inspirerende voorgangers, de bijzondere  inzet van de vele vrijwilligers , de prima catering en vooral de blijheid en het enthousiasme van de genodigden kijken wij terug op een erg mooie en ook gezellige bijeenkomst.

Klik hier voor meer foto's 

Regionale herdenkingsbijeenkomst 24 mei
12-04-2017  13:21

 

Woensdag 24 mei 2017 wordt in de Onze Lieve Vrouwekerk, Gregoriuslaan 8 te Bilthoven, voor alle parochianen die met het verlies van een dierbare geconfronteerd zijn, een regionale herdenkingsbijeenkomst gehouden met als thema “MIST”.

regionale herdenkingsbijeenkomst.pdf

vrijwilligersavond succesvol
28-03-2017  09:35

                           Op 26 maart kwamen 150 vrijwilligers van de OLV samen in huize Het Oosten, om te genieten van de muziekvoorstelling Hier Dooft Niets. Een voorstelling van de Andersons. Na afloop was er een samenzijn met hapje en drankje. Voorzitter Tonco Roest Crollius gaf in zijn opening het waarom aan van deze avond: vrijwilligers zijn de basis van onze geloofsgemeenschap. De vanzelfsprekendheid waarmee al het werk wordt gedaan, mag wel eens worden beloond. De aanwezigen waren positief over dit initiatief. Dat zovelen bij elkaar waren, gaf weer eens de collectieve energie weer waarmee we ons inzetten voor de goede zaak.

Gerard Oostvogel
24-02-2017  14:39

Misschien heeft u al gehoord dat Gerard Oostvogel erg ziek geweest is. Hij is gelukkig weer uit het ziekenhuis en wordt momenteel verzorgd in de Schutsmantel. Bezoek is voorlopig geen goed idee, maar u mag natuurlijk wel een kaartje sturen.

"Oostvogeltje" voor Elaine van Grootel
12-02-2017  21:16

Tot haar grote verrassing ontving Elaine van Grootel zondag 12 februari in de gezinsviering een "Oostvogeltje". Al meer dan 25 jaar leidt zij het kinderkoor met veel enthousiasme. Zoals Tonco Roest Crollius, voorzitter van de locatieraad, zei: "Het is een enorme prestatie om ieder jaar weer de gezinsvieringen op te luisteren met het kinderkoor. Voor alle kinderen ben je een rots in de branding en je hebt precies de juiste gaven om de kinderen te bereiken en aan te spreken. Daarvoor én omdat je het al zo lang met zoveel overgave en enthousiasme doet, krijg jij een meer dan verdiend Oostvogeltje!" Onder een ovationeel applaus werd het "Oostvogeltje" vervolgens aan Elaine uitgereikt.

 

 

Meditatieve winterwandeling
26-01-2017  12:10

Op zondag 12 februari werd vanuit de OLV kerk een wandeling georganiseerd door de Laudato Si' werkgroep van de OLV. De wandeling werd begeleid door Joke Litjens. De timing kon niet perfecter voor een winterwandeling, de nacht ervoor was er net een prachtig pak sneeuw gevallen. Ruim 25 mensen liepen een route van 10 km door de bossen ten zuiden van Bilthoven. Onderweg was er veel ruimte voor stilte en meditatie, met hier en daar een stop voor gebed.

  Klik hier voor meer foto's (foto's Brigitte Giesen en Peter Leermakers)

 

Oostvogeltje voor Theo Werners
13-01-2017  16:01

Oostvogeltje voor Theo Werners.docx

 

Een nieuw Onze Vader
29-11-2016  13:23

Met ingang van de advent gebruiken wij de aangepaste versie van het Onze Vader. Dat is voor iedereen wennen. U vindt kaartjes met de tekst achter in de kerk. Hierbij een artikel met achtergrondinformatie.

Een nieuw 'Onze Vader' - Religie - TROUW.pdf

Brainstormgroep
21-10-2016  14:23

 Binnen de OLV-gemeenschap bestaat sinds een half jaar een zogenaamde ‘Brainstormgroep’. Dat is een groep van (voornamelijk) jongere parochianen die nadenkt over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Momenteel worden er drie plannen uitgewerkt:

- Geloofsverdieping; een subgroep heeft Mirjam Wolthuis uitgenodigd voor drie gespreksbijeenkomsten over “rituelen, bidden en God”.

- “Gluren bij de buren”’;  deze subgroep gaat zich oriënteren bij andere kerken en wil daar ook in gesprek gaan. Het woord “waarom” is belangrijk; Waarom gaan (jonge) mensen naar een bepaalde kerk? Hoe kun je zorgen dat de gemeenschap tot wasdom komt?”

- De derde subgroep is aan de slag gegaan met duurzaamheid, milieu, groen, verantwoord leven en ondernemen, in het kader van de pauselijke encycliek ‘Laudato Si’. Plannen: de scholen in de omgeving betrekken, sprekers uitnodigen, lokale ondernemers betrekken, een stiltewandeling en een openluchtviering.

Vincent ontvangt Melvin Jones Award
06-07-2016  19:03

Tijdens een besloten bijeenkomst van de Lionsclub Het Stichtse Hart werd Vincent Cornelissen vrijdag 1 juli op bijzondere wijze in het zonnetje gezet. Hij kreeg de Melvin Jones Award, een bijzondere onderscheiding die wereldwijd maar twee of drie keer per jaar wordt uitgereikt. 

Voor de gelegenheid was Lions District Governor Margaret Diekhuis speciaal aanwezig om Vincent de Melvin Jones Award uit te reiken. 

In april van dit jaar organiseerde Vincent, die zelf lijdt aan ALS, de ALS lenteloop die een enorm bedrag van meer dan 200.000 euro opleverde. Vincent zelf was zichtbaar verrast en ontroerd. Vincent: “Ik voel me zeer vereerd en blij. De eer wil ik ook graag delen met iedereen die mee heeft geholpen met de organisatie van de ALS Lenteloop. Alleen was mij dit nooit gelukt.” (Bron: De Biltsche Courant)

OLV-Beraad met presentatie van René Grotenhuis
31-05-2016  15:32

       
       
       

Hierbij het verslag van het OLV-Beraad-speciaal met de presentatie van Réne Grotenhuis "Kerk zijn in de marge".

verslag OLV-Beraad-speciaal 26 mei 2016.pdf

Kerk zijn in de marge PowerPoint R. Grotenhuis.pdf

Laudato Si manifest
16-05-2016  13:11

Laudato Si

Onlangs was er een inspiratiedag in Bennekom. De Konferentie Nederlandse Religieuzen roept politieke en kerkelijke leiders in Nederland op ‘zich in te zetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten’. Lees meer of kijk op www.laudato-si.nl

Ook in onze parochie wordt er aandacht aan besteed. Klik hier voor een uinodiging aan kritische meedenkers.

Zie ook de samenvatting van de lezing van Herman Wijffels: 

http://laudato-si.nl/pdf/Verslag_van_de_inleiding_Herman_Wijffels.pdf

Petitie tekenen? https://laudatosi.petities.nl/

 

Interview met Gerard Oostvogel
09-01-2016  23:01

‘Ik had niet zo’n zin om pastoor te zijn’  

Gerard Oostvogel (1928) was onder meer studentenpastor en pastoor in Bilthoven, waardoor hij ook gast werd op paleis Soestdijk. Een gesprek in de serie ontmoetingen, door Ben Vocking en Wil Vermeulen.

Bijgaande de link naar het interview: Klik hier.