75 jaar vrijheid
29-01-2020  12:08

Zondag 15 maart om 15.30 uur is er in de OLV-kerk een bijzondere bijeenkomst, georganiseerd door de Woudkapel, de Centrumkerk, de Maria Christinakerk en de OLV. Het thema is: Geef vrijheid een stem! Meer informatie vindt u hier:

GEEF VRIJHEID EEN STEM-LR (1).pdf

                                                                                                                                                                                                                                                        N

OLV onderscheiding
21-01-2020  13:34

Op de nieuwjaarsbijeenkomst in de OLV-kerk werd een Oostvogeltje uitgereikt. Deze keer aan Peter Leermakers, voor zijn inspanning als redacteur van de kerkbladen, zijn werk voor het groenbeheer van het kerkhof, het OLV-koor en allerlei hand- en spandiensten. Het Oostvogeltje is de oorkonde voor vrijwilligers die zich onderscheiden in hun inzet voor de OLV.

Kerstcollecte 2019
07-01-2020  15:28

De collecte die traditioneel wordt gehouden op de drie vieringen van kerstavond en die van eerste kerstdag, heeft 4647,90  euro opgebracht. Iedereen hartelijk dank!

Interview Pastoor Oostvogel 2005
03-01-2020  14:26

Een opmerkzame parochiaan vond bij het opruimen het boekje Samenkerk speciale editie september 2005. Het is een interview van Leo Fijen met Gerard Oostvogel ter ere van zij 50 jarig priester feest. Klik hier voor de tekst (13 pagina's) 

 

Interview met Philip Vos
08-10-2019  11:29

Onlangs werd Philip Vos geinterviewd door het Katholiek Nieuwsblad:

Interview Philip Kath Ned.pdf

Oostvogeltje voor Arie van Viegen
06-10-2019  20:33

Zondag 6 oktober werd aan het eind van de gezinsviering Arie van Viegen in de spotlights gezet. Een man met een groot oecumenisch hart, die als pianist en organist enorm gewaardeerd wordt, niet alleen in de OLV, maar op diverse plaatsen in verschillende kerken. Elaine van Grootel, dirigente van het kinderkoor, memoreerde hoe Arie altijd met veel schwung het kinderkoor begeleidde. Ze bedankte Arie voor de vele jaren collegiale en vriendschappelijke samenwerking, zijn swingende enthousiasme, het gemak waarmee hij toonsoorten aanpaste en voor alle heerlijke, muzikale intermezzo's, waar iedereen zo van genoten heeft. Onder luid applaus overhandigde Elaine Arie een Oostvogeltje: "een onderscheiding die je mag koesteren, zoals wij jou ook koesteren". 

Arie is inmiddels overleden: zie "Lief en Leed"

Arie van Viegen

 

Boek van Vincent Cornelissen
16-08-2019  17:41

Onze ex locatieraad-voorzitter en parochiaan Vincent Cornelissen heeft na drie jaar schrijven
zijn autobiografisch boek "Goudenregen"  uitgebracht.
Meer over Vincent en zijn boek kunt u lezen in een artikel dat staat in het AD.
Het boek "Goudenregen"  is te koop in de boekhandel.

Klik op onderstaande link voor het artikel:

Boek Vincent Cornelissen.pdf                                                                                                                                                                                                                H

Verslag van het symposium
08-05-2019  17:56

Verslag symposium “Tijdgeest en Heilige Geest”van 17 maart 2019.

Bijgaand treft u het verslag aan van het bovenstaande symposium.

Voor diegenen die er niet bij waren: het verslag is de moeite van het doornemen waard, omdat vanuit
een drietal invalshoeken (historie, actualiteit en jeugd) de toekomst van “kerk-zijn” besproken is,
een toekomst die voor velen nog vol vraagtekens is.

Hopelijk inspireert dit verslag u om met een andere blik naar de toekomst van “kerk-zijn” te kijken,
en misschien wel met meer vertrouwen die toekomst in te stappen.

Wij wensen u veel leesplezier,

Het organisatiecomité,

Gerard Weersink, Cunera Buist, Heleen Bastiaanse, Hélène Röling en Jan Ham

Klik op onderstaande link voor het complete verslag, inclusief foto's.

 Verslag Symposium.pdf                                                                                                                                                                                                                      H

OLV zoekt nog vrijwilligers
23-04-2019  19:37

Op dit moment is er bij enkele groepen binnen onze geloofsgemeenschap
behoefte aan versterking van het aantal vrijwilligers.
Onder het hoodstuk "vacatures" ziet u naar wie wij op zoek zijn.
Misschien is er iets bij dat u aanspreekt. Neem dan contact op !

klik hier voor de vacatures.
                                                                                                                                                                                                                                                            H                                                                                                          

Pater Frans van der Lugt
08-04-2019  08:20

Pater Frans van der Lugt werd 5 jaar geleden, op 7 april 2014, in Homs Syrië om het leven gebracht. Hij was een Nederlandse priester, lid van de orde van de Jezuïeten.   Zijn dood was wereldnieuws: de Nederlandse regering, de Paus, de Verenigde Naties, allemaal reageerden ze binnen enkele dagen. Pater Frans was Syriër met de Syriërs. Hij werd vermoord omdat hij weigerde zich uit te spreken voor één van de strijdende partijen in de burgeroorlog. Hij heeft zijn leven lang bruggen geslagen tussen christenen en moslims, tussen orthodoxen en katholieken, tussen jong en oud. De herinnering aan hem is een brug tussen hemel en aarde, en hij is nu een voorspreker voor het lijdende Syrië. Samen met pater Frans bidden wij voor vrede in Syrië; in Homs, Aleppo en al die andere plaatsen. Moge zijn gedachtenis ons tot zegen zijn.

Aldus pater Jan Stuyt SJ in zijn boek “Pater Frans, vijf jaar later”. 

https://youtu.be/-u2SErXL-sw

 

Interview met Gerard Oostvogel
09-01-2016  23:01

‘Ik had niet zo’n zin om pastoor te zijn’  

Gerard Oostvogel (1928) was onder meer studentenpastor en pastoor in Bilthoven, waardoor hij ook gast werd op paleis Soestdijk. Een gesprek in de serie ontmoetingen, door Ben Vocking en Wil Vermeulen.

Bijgaande de link naar het interview: Klik hier.