Eucharistie en Avondmaal
17-04-2018  14:19

Dinsdag 8 mei om 13.30 uur  is er een Leerhuisbijeenkomst in de pastorie o.l.v. pastor Gerard Weersink:

LH uitnodiging Eucharistie en Avondmaal.doc

Pinksteren
17-04-2018  10:20

Op 20 mei is het eerste Pinksterdag. Dan is er een oecumenische Openluchtviering op het terrein voor het gemeentehuis waar veel kerken (en natuurlijk ook de OLV) aan meedoen: uitnodiging Openluchtviering met afb def..doc

Er is met Pinksteren dus geen viering in de kerk, maar er worden 500 stoelen neergezet.

                                                                               

 

Oecumenisch kloosterweekend
20-03-2018  10:23

LAATSTE WEEKEND VAN SEPTEMBER: OECUMENISCH KLOOSTERWEEKEND in Steyl bij Venlo. Omdat dit iets verder weg is, gaan wij vrijdag al; 28 tot 30 september. Begeleiding: Annelies van den Boogaard en Adriaan Plantinga. In het kerkblad leest u er meer over. In de kloosters – die de heilig verklaarde, Duitse pater Arnold Janssen vanaf 1875 sticht - wonen en werken nog steeds missionarissen: paters, broeders en zusters. De meditatieve sfeer en de rust die in Steyl hangt, raakt ook de mensen van deze tijd. Op dit moment wordt voor een gedeelte van het kloostercomplex een nieuwe bestemming gezocht, passend bij de missie van de missionarissen van Steyl. Zo wordt de visie die een Duitse pater ooit had, zorg voor de wereld en liefde voor de mensen nog steeds uitgedragen. Steyl in de 21ste eeuw is een dorp met historie, tradities, cultuur, oude kloostergebouwen in prachtige tuinen, kortom een plek voor bezinning en een plaats voor nieuwe gebruikers! U bent van harte uitgenodigd om ‘Gastfreundschaft’ – ‘Gastvriendschap’  in Steyl te komen ervaren.

Nieuw kerkblad!
28-02-2018  16:26

Op 28 februari kwam het eerste nummer uit van Samen OLV, het kerkblad van de geloofsgemeenschap OLV Bilthoven. Dit zal voortaan elke maand uitkomen, samen met het vertrouwde parochieblad Samen kerk. Ga
naar parochieblad voor de digitale versie.

 

Foto's Nieuwjaarsbijeenkomst
21-01-2018  16:45

Klik hier  voor de foto's van de Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 2018 in de OLV-kerk.

Foto's : Mark Santer

Geslaagde oecumenische viering
21-01-2018  16:43

    

Op 21 januari werd in de OLV kerk weer de gebedsdienst in de Week van de Eenheid gehouden.
Hieraan deden naast de OLV, de Centrumkerk, de Woudkapel en de Maria Christinakerk mee.
Op de foto dominee Harold Oechies met kinderen van de kinderwoorddienst.

Mauricio
16-01-2018  11:15

Zondag 14 januari was Mauricio Meneses, de jonge nieuwe priester uit het pastorale team,
voorganger in onze kerk. Na de viering heeft u hem kunnen spreken bij de koffie.
Leden van de werkgroep liturgie, locatieraad en pastoraatgroep hebben daarna
met hem geluncht in de pastorie. Wij vertrouwen op een vruchtbare samenwerking!

Koninklijke onderscheiding voor Ria Hermanns
12-01-2018  16:16

Op de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari werd een koninklijke onderscheiding,
lid in de orde van Oranje-Nassau, uitgereikt aan Ria Hermanns. Op de eerste plaats
vanwege haar tomeloze inzet bij de verzorging van zowat alle bijeenkomsten in de OLV-kerk,
vooral wat betreft de catering. Daarnaast deed ze jarenlang de huishouding van pastor Oostvogel,
verzorgt collectes, helpt bij verspreiding van het kerkblad en brengt en haalt ouderen naar kerk en ziekenhuis.
De onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van Zeist, Koos Jansen. 
Ria woont in Bosch en Duin, wat onder Zeist valt. Jansen roemde de positieve instelling van Ria en
gebruikte dit dankbaar om een humorvolle voordracht te houden.

Oostvogeltje voor Johanna van Nieuwstadt
12-01-2018  16:14

Het Oostvogeltje, de onderscheiding van de OLV-geloofsgemeenschap,gaat dit jaar naar Johanna van Nieuwstadt,
voor haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap.
Johanna heeft onder meer deel uitgemaakt van het OLV-Bestuur en is voorzitter van de werkgroep Leerhuis.
Extra bijzonder was het dat de onderscheiding werd uitgereikt door pastor Gerard Oostvogel zelf,
tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari.

 

Zegen
20-12-2017  13:44

Op de eerste zondag van de Advent werd aan het einde van de viering stilgestaan bij de liefdevolle verbintenis die ontstaan is tussen onze medegelovigen Mieke Mondé en André van Kempen. Zij wilden voor deze verbintenis dank zeggen en de hele geloofsgemeenschap vroeg samen om zegen voor hen, wat een heel mooi en dierbaar moment was. Voorafgaande aan het uitspreken van de zegen lazen de voorgangers een gebed van Huub Oosterhuis voor.

 

Toerusting voorgangers met Joop Smit
08-12-2017  09:57

Vorige maand zijn er drie bijeenkomsten in de OLV geweest met Joop Smit in het kader van de toerusting van parochiële voorgangers (lekenvoorgangers). Joop is een augustijn en was tot zijn pensioen werkzaam als docent aan de KTU (Katholieke Theologische Universiteit) in Utrecht (meer informatie, zie http://www.augustijnen.nl/C84-in-gesprek-met-Joop-Smit.html).

In drie avonden heeft hij ons, een groep van 20 lekenvoorgangers uit Eemnes, Baarn, Soest, Maartensdijk, De Bilt en Bilthoven ( kortom uit de hele parochie) verteld over het gebruik van bijbelteksten in de liturgie. Wat zijn het A, B en C jaar, hoe is het leesrooster opgesteld, wat is de relatie tussen Eerste lezing, Tweede Lezing en Evangelielezing? Hoe kom je van lezing naar overweging? En op de laatste avond liet hij overtuigend zien dat iedere evangelist zijn eigen kleur en boodschap heeft. Iedere evangelist heeft een eigen visie op wie Jezus is en wat het betekent om zijn navolger te zijn.

Behalve dat de avonden erg informatief en leerzaam waren, was het ook erg leuk om in de pauze de deelnemers uit de andere locaties te leren kennen. Kortom, drie geslaagde avonden.

Groet, Frans-Willem 

Onderscheiding voor Margreet van Baarsen
04-12-2017  14:38

Na afloop van de viering van 3 december kreeg Margreet van Baarsen de eremedialle van St. Gregorius in zilver. Margreet heeft 25 jaar gezongen bij het OLV-koor (voorheen parochiekoor). Zij is ook vele jaren actief geweest als coordinator. Bedankt Margreet!

 

OLV-bibliotheek
01-11-2017  08:43

Onlangs zijn de vele boeken uit de privécollectie van  Gerard Oostvogel verhuisd naar de pastorie.  Jarenlang kreeg en kocht hij boeken van met name kerkeljke en spirituele aard, maar ook veel kunst- en fotoboeken en romans. Ze staan nu te pronken in de grote zaal in de pastorie. De locatie OLV leent de boeken uit aan alle parochianen, mits ze ook weer binnen afzienbare tijd worden teruggebracht. Mee te nemen boeken svp intekenen in het schrift op het Kerkelijk Bureau.  Kom dus gerust neuzen in de boekenkast en zoek uit wat er van uw gading is.

 

Grote opkomst kerkhofschoonmaak
31-10-2017  14:34

Op 31 oktober was weer de tradionele bladveegdag op het kerkhof, in voorbereiding op Allerzielen. Dit keer met een opkomst van 14 werkers, met meerdere nieuwe gezichten. Iedereen die heeft meegeholpen en de dames van de catering: bedankt! 

We staan in de krant (2 keer)!
26-10-2017  09:19

Zie: www.vierklank.nl

Steunpunt vluchtelingen de Bilt zoekt vrijwilligers
13-07-2017  09:45

Jaarlijks komen 50 -100 statushouders (vluchtelingen met een asiel- of verblijfsvergunning) in de gemeente De Bilt wonen. Steunpunt Vluchtelingen De Bilt helpt hen de eerste 2 jaar bij de inburgering, met als hoofddoel het zelfstandig kunnen functioneren in onze samenleving.

 Door de situatie in onder meer Syrië is het aantal nieuwe vluchtelingen in De Bilt dit jaar toegenomen en de verwachting is dat ook het aankomende halfjaar meer statushouders in onze gemeente zullen worden gehuisvest.

 Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Er is op korte termijn vooral behoefte aan maatschappelijke begeleiders. Zij helpen hun cliënten bijvoorbeeld met het invullen van de noodzakelijke formulieren, maken hen wegwijs in de gemeente, helpen met schoolkeuze en gaan de eerste keer mee naar de huis- en tandarts. Meer informatie vind je op https://steunpuntvluchtelingendebilt.nl en in bijgevoegde functieomschrijving.

Taakomschrijving mstch beg steunpunt.pdf

Werkzaamheden kerkhof
08-06-2017  14:32

Het kerkhof is klaar. Het is erg mooi geworden!

ALS-Lenteloop
16-05-2017  13:32

 

Zondag 14 mei vond de tweede ALS-Lenteloop plaats. Het was weer een groot succes! Het OLV-wandelteam telde 47 deelnemers, van alle leeftijden, en 92 donateurs. En dan hebben we de hardlopers nog niet eens meegeteld! 

Een reactie van Vincent Cornelissen: 'Het was hartverwarmend zo'n grote groep van de OLV tegen te komen bij en rond de ALS Lenteloop. Ofschoon ik gisteren aan het einde van de dag echt op was, heb ik toch ervaren hoeveel energie jullie warme aanwezigheid geeft. Daar zijn geen woorden voor. Dus daarom maar zo: Dank! Zo voelt Samen Kerk dus'.

Via deze link is een bedankfilmpje van Vincent te zien op de website ALS Lenteloop

Interview met Gerard Oostvogel
09-01-2016  23:01

‘Ik had niet zo’n zin om pastoor te zijn’  

Gerard Oostvogel (1928) was onder meer studentenpastor en pastoor in Bilthoven, waardoor hij ook gast werd op paleis Soestdijk. Een gesprek in de serie ontmoetingen, door Ben Vocking en Wil Vermeulen.

Bijgaande de link naar het interview: Klik hier.