Kinderen houden van verhalen. Ze kunnen er intens van genieten. Ieder jaar zien we bij de Eerste Communie en de Tussentijdse Catechese dat kinderen ook geboeid worden door Bijbelverhalen. Verhalen van heel lang geleden, waarvan op het eerste gezicht lijkt alsof ze niets met je eigen leven te maken hebben. Maar als je goed kijkt, leest, luistert, dan merk je dat er veel herkenbaars in zit. Denk aan: de plaats in het gezin; de omgang tussen broers/zussen; gevoelens van jaloezie, boosheid, verdriet, onmacht; dingen moeten doen die veel te moeilijk lijken; etc. Samen met de kinderen gaan we dit ontdekken in gezellige, ontspannende bijeenkomsten.

In de drie jaren tussen Eerste Communie en Vormsel zijn er zes projecten,waarin Bijbelverhalen centraal staan. Deze verhalen vertellen over Jakob en Ezau, Jozef, Mozes, David en het Nieuwe Testament.

Kinderen uit groep 5, 6 en 7 kunnen ieder jaar 2 projecten volgen. Een project bestaat uit drie bijeenkomsten van een uur, meestal in drie opeenvolgende weken. De bijeenkomsten vinden na schooltijd plaats in de pastorie en staan open voor alle kinderen die Eerste Communie gedaan hebben, maar ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom. Voor elk project krijgen de kinderen een uitnodiging.

In elke bijeenkomst drinken we eerst thee of limonade en is er gelegenheid om even bij te praten. Daarna wordt een deel van het verhaal verteld, waarbij telkens een bijpassend stukje videofilm wordt getoond. Samen met de kinderen praten we erover en kijken hoe het verhaal in onze tijd en omgeving past. Ze ontvangen een werkmap met daarin ook mogelijkheden voor een creatieve verwerking.

Ouders zijn welkom om te helpen bij de bijeenkomsten met het schenken van thee, limonade en de begeleiding.

De projecten worden voorbereid en begeleid door de werkgroep Tussentijdse Catechese.

Tussentijdse Catechese Extra
Nieuw: In juni 2017 zijn er twee TC Extra projecten.
Met kinderen van groep 5 gaan we aan de gang met bijbelverhalen die tijdens de periode van ballingschap verteld zijn. Voor het vertellen van het verhaal maken we gebruik van Godly Play-verhalen, daarnaast kijken we een bijpassend stukje DVD en is er gelegenheid om een vrije verwerking van het verhaal te maken.
Data: donderdag 15, 22 en 29 juni, van 14.50 - 16.00 uur

Met kinderen van groep 7 doen we het nieuwe project Paulus. We maken gebruik van het Godly Play-verhaal "De ontdekking van Paulus", kijken een bijpassend stukje DVD en praten na.
Data: donderdag 15, 22 en 29 juni, van 16.15 - 17.15 uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arja Santer (030-2746952; arjasanter@gmail.com