Kinderen houden van verhalen. Ze kunnen er intens van genieten. Ieder jaar zien we bij de Eerste Communie en de Tussentijdse Catechese dat kinderen ook geboeid worden door Bijbelverhalen. Verhalen van heel lang geleden, waarvan op het eerste gezicht lijkt alsof ze niets met je eigen leven te maken hebben. Maar als je goed kijkt, leest, luistert, dan merk je dat er veel herkenbaars in zit. Denk aan: de plaats in het gezin; de omgang tussen broers/zussen; gevoelens van jaloezie, boosheid, verdriet, onmacht; dingen moeten doen die veel te moeilijk lijken; etc. Samen met de kinderen gaan we dit ontdekken in gezellige, ontspannende bijeenkomsten.

In de drie jaren tussen Eerste Communie en Vormsel zijn er acht projecten,waarin Bijbelverhalen centraal staan. Deze verhalen vertellen over Jakob en Ezau, Jozef, Mozes, Samson en Delilah, Esther, David, het Nieuwe Testament en Paulus.

Kinderen uit groep 5, 6 en 7 kunnen ieder jaar enkele projecten volgen. Een project bestaat uit drie bijeenkomsten van een uur, meestal in drie opeenvolgende weken. De bijeenkomsten vinden na schooltijd plaats in de pastorie en staan open voor alle kinderen die Eerste Communie gedaan hebben, maar ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom. Voor elk project krijgen de kinderen een uitnodiging.

In elke bijeenkomst drinken we eerst thee of limonade en is er gelegenheid om even bij te praten. Daarna wordt een deel van het verhaal verteld, waarbij telkens een bijpassend stukje DVD wordt getoond. Samen met de kinderen praten we erover en kijken hoe het verhaal in onze tijd en omgeving past. Ze ontvangen een werkmap met daarin ook mogelijkheden voor een creatieve verwerking.

Ouders zijn welkom om te helpen bij de bijeenkomsten met het schenken van thee, limonade en de begeleiding.

De projecten worden voorbereid en begeleid door de werkgroep Tussentijdse Catechese. De projecten kunnen los van elkaar gevolgd worden.

Data Tussentijdse Catechese projecten
Voor actuele informatie kunt u kijken in de agenda jeugdcatechese

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arja Santer (030-2746952; arjasanter@gmail.com