R.K. basisschool St. Theresia
Gregoriuslaan 10, Bilthoven
Tel. 030 228 6556

De Theresiaschool is een katholieke basisschool, een gemeenschap waarin kinderen en volwassenen dagelijks bezig zijn met onderwijs, levend in een wereld van vandaag en inspelend op de samenleving van morgen.
Wij zijn een katholieke school en ondersteunen de oecumenische gedachte. Wij laten ons inspireren door het voorbeeld van Jezus van Nazareth en hopen dan ook te ervaren, dat we, samen op weg, iets voor elkaar kunnen betekenen door elkaar de ruimte te bieden en begrip en respect te hebben voor elkaars verschillen.
Onze missie hebben we als volgt geformuleerd:

De St. Theresiaschool is een katholieke basisschool…..
….die groepsgericht, kwalitatief hoogstaand en waardevol onderwijs aanbiedt….….en de unieke mogelijkheden van ieder individueel kind helpt ontplooien en op transparante wijze volgt….….in een school-samenleving, gebaseerd op waarden als veiligheid, vertrouwen, respect en bezieling.

Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn voor ons:
-Het levensverhaal van Jezus van Nazareth.
-dat de kinderen met plezier mogen leren leren.
-Dat de kinderen èn de leerkrachten zich wèl bevinden.
-Dat ouders en school in een open relatie samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het kind.

Wij gaan er van uit, dat de geloofsopvoeding in eerste instantie thuis in het gezin plaatsvindt en dat wij als school hierin onze ondersteuning bieden.
Wij laten ons bijvoorbeeld dagelijks leiden door onze
methode Trefwoord; een methode voor levensbeschouwelijk onderwijs die in alle groepen dagelijks gebruikt wordt en die ons leidt door het gehele (kerkelijk) jaar.
Wij maken zo vele algemeen christelijke thema’s bespreekbaar in
de groepen en maken gebruik van bijbelverhalen, kinderboeken, liedjes, kringgesprekken e.d..
Dit resulteert o.a. in een maandelijkse viering op school voor alle groepen.

In groep 4 hebben we aandacht voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en in groep 8 voor het Heilig Vormsel.

Onze Kerstviering wordt jaarlijks gevierd in onze
Parochiekerk en enkele leerlingen zingen mee in het jeugdkoor.

Zo hebben school en kerk jaarlijks enkele momenten van nauwe samenwerking en voelen beide partijen een verbinding met elkaar.