De stichting heeft als hoofddoel de bevordering van gemeenschapsvorming onder christelijk geïnspireerde inwoners van het territoir van de Geloofsgemeenschap OLV te Bilthoven. Zie: http://www.stichtingparochiehuisolv.nl/