Vieringen In de kapel van de Schutsmantel
Zaterdagochtend om 10.30 uur

  9 december - dhr. Jan Ham
16 december - pastor Gerard Weersink
23 december - mevr. Janine Noten
24 december 19.00 Oecumenische Kerstnacht met Ds.H.Oechies en pastor G.Weersink.
m.m.v. Nicolette v Doeveren (fluit), Rina Kruis (orgel) en koor Caecilia
30 december - past. Annelies v.d.Boogaard
31december 19.30 Oudejaarsviering met aansl. feestelijk samenzijn.
6 januari - mevr.Astrid Veldhuis
13 januari - mevr. Riet IJsseldijk
20 januari - pastor Gerard Weersink
27 januari  - dhr. Jan Ham
3 februari - mevr. Astrid Veldhuis