Vieringen In de kapel van de Schutsmantel
Zaterdagochtend om 10.30 uur

10 februari   past.Annelies v.d.Boogaard

Aswoensdag 14 februari (10.30u.)   past. Gerard Weersink

17 februari   hr. Jan Ham

24 februari   mevr.Riet IJsseldijk

3 maart        past.Gerard Weersink