In de laatste weken van het schooljaar vinden er alleen nog Godly Playbijeenkomsten plaats op de Theresiaschool en de Julianaschool.