Activiteiten voor de komende weken:

26 febr t/m 2 maart      Voorjaarsvakantie


Maandag 5 maart             Godly Play                       Cirkel van het kerkelijk jaar   
08.30 - 10.00 uur              Groep 6A Julianaschool                 Plaats: Julianaschool

Dinsdag 6 maart              Kinderkoor                       Voorbereiding gezinsviering Pasen
15.00 – 16.00 uur                                                                  Plaats: pastorie

Dinsdag 6 maart              Tussentijdse Catechese          Project Jakob en Ezau
15.00 – 16.00 uur             kinderen groep 5                           Plaats: Godly Play zolder en grote zaal

Dinsdag 7 maart              Tussentijdse Catechese          Project Nieuwe Testament
16.00 – 17.00 uur              Kinderen groep 7                          Plaats: Godly Play zolder

Donderdag 8 maart          Godly Play                        Cirkel van het kerkelijk jaar
08.30 – 10.15 uur              Groep 6A Theresiaschool               Plaats: Godly Play zolder

Donderdag 8 maart      Tussentijdse Catechese          Project Samson en Delilah
15.00 - 16.00 uur              Kinderen groep 6                           Plaats: grote zaal pastorie

Vrijdag 9 maart                Eerste Communie                Voorbereiding Eerste Communie
13.45 – 14.45 uur             groep 1                                         Plaats: voorkamer pastorie / zolder

Vrijdag 9 maart                Eerste Communie                Voorbereiding Eerste Communie
15.15 – 16.15 uur              groep 2 en 3                                Plaats: voorkamer pastorie / zolder      

Zondag 11 maart         Kinderwoorddienst             Op weg naar Pasen
10.30 – 11.00 uur                                                                  Plaats: Godly Play zolder/grote zaal pastorie